Ett rikt föreningsliv

Här hittar du Knivstas eldsjälar – föreningslivet!

Stor variation av föreningar i Knivsta

Är du sugen på att prova på någon idrott eller gå med i en förening? Knivsta har ett omfattande och varierande utbud med föreningar inom idrott, kultur, friluftsliv med mera för såväl barn och ungdomar som vuxna.
Tätorten och alla landsbygdsorter har också många fina kulturhistoriska miljöer med spännande kulturhistoria och boplatser har påträffats ända ifrån stenåldern. Här finns flera aktiva hembygdsföreningar där ett omfattande frivilligt arbete läggs ned på underhåll av byggnader och föremål för att hålla historien levande.