Knivstabibliotekets vänner

Knivstabibliotekets vänner är en ideell och partipolitiskt obunden kulturförening som verkar till stöd och värn för biblioteket i Knivsta.

Vill du bli medlem eller stötta föreningens verksamhet?

Årsavgiften är 100 kronor för enskild medlem och 150 kronor för familj. Beloppet kan sättas in på postgirokonto 86 79 70-6

Vill du få information om föreningens aktiviteter till din e-post?

Sänd din e-postadress till styrelsen på styrelsen:.kbv@gmail.com

Mer information finner du även på
www.knivstabibliotek.se/web/arena/knivstabibliotekets-vanner

X