Knivstabibliotekets vänner

På grund av rådande Coronapandemi är samtliga programpunkterna under våren inställda!

Knivstabibliotekets vänner är en ideell och partipolitiskt obunden kulturförening som verkar till stöd och värn för biblioteket i Knivsta.

Föreningen arrangerar författarbesök i samarbete med biblioteket. Alla, medlemmar som icke medlemmar, är varmt välkomna!

Hörhjälpmedel finns oftast på vännernas arrangemang.

Vill du bli medlem eller stötta föreningens verksamhet?

Årsavgiften är 100 kronor för enskild medlem och 150 kronor för familj. Beloppet kan sättas in på postgirokonto 86 79 70-6

Vill du få information om föreningens aktiviteter till din e-post?

Sänd din e-postadress till styrelsen på styrelsen:.kbv@gmail.com

Mer information finner du även på
www.knivstabibliotek.se/web/arena/knivstabibliotekets-vanner

X