Lions Club Knivsta

Vill du hjälpa Lions hjälpa?
Inom Lions skapar vi en meningsfull fritid och vi vill växa med Knivsta.

Du är varmt välkommen till en trevlig gemenskap och för att jobba med våra nuvarande aktiviteter eller starta nya.

Just nu är vi 30 män och kvinnor som jobbar frivilligt och ideellt med att ordna aktiviteter för knivstabor och att stödja utsatta människor i Knivsta. Klubben kan snabbt hjälpa till när andra möjligheter är begränsade. Hjälpen ges som ekonomiskt bidrag eller som arbetsinsats.

Intäkter från våra aktiviteter och från sponsorer ger medel att hjälpa till; Där det behövs – När det behövs. Alla kostnader för klubbens administration och möten betalar vi själva.

De viktigaste aktiviteterna är Valborgsfirandet i Knivsta, Konstaktiviteten och försäljning av julgranar.
Läs mer här

Det finns flera sätt att hjälpa till!

  • Kom på våra aktiviteter.
  • Bli aktiv medlem, Lions vän eller volontär.
  • Ge bidrag till vår lokala hjälpverksamhet till Bankgiro 211 – 8743 eller via Swish 123 554 4887 Märk insättningen ”Bidrag”.
  • Många företag och organisationer i Knivsta stödjer Lions på olika sätt som sponsorer. Fler sponsorer är välkomna.
  • Vi samlar in gamla glasögon som renoveras och delas ut i länder där de behövs.
    Lämna glasögonen i Lions låda i kommunens reception, på Lyckträffen eller hos Knivsta Optique.
Kontakt

Skriv till oss via e-post info@lionsknivsta.se och berätta kort om vad du tror vi kan hjälpa till med.

Webbsida: Lions Club Knivsta

Välgörenhet | Förening

Miljö och hållbarhet

Lions är en miljömedveten hjälporganisation. Miljöhänsyn, hållbar utveckling och fred är nycklar till välfärd för alla människor. Varmare och torrare klimat riskerar att minska tillgången på vatten för väldigt många. Att verka för att människor har rent vatten knyter ihop klimatfrågan med socialt hållbar utveckling och är viktigt i alla länder.

Lions Sverige har valt vatten som tema för vårt samlade hållbarhetsarbete. I Sverige läggs fokus också på att minska vår klimatpåverkan och på hållbar konsumtion och produktion. I Knivsta delar klubben ut ett miljöstipendium.

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation.

Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Konstutställning Knivsta
Lions Knivsta Julgranar
Lions Valborg i Knivsta

Samarbete och samverkan i Knivsta

Läs mer om Knivstas föreningsliv

Genom eldsjälar och aktiva föreningar skapar och bidrar föreningslivet till ett levande samhälle att leva och bo i!