Scenkonstnärerna

Scenkonstnärerna är en ideell förening som har till syfte att bedriva teater och kulturverksamhet med medverkan av både amatörer och professionella. Vi vill arbeta för en bred kulturverksamhet och vi sam­verkar också med andra kulturformer inom tex sång, musik och dans.

Alla intäkter går föreningens verksamheter och projekt.

Aktuellt just nu:

Inför 2018

Planering av årets verksamhet pågår för fullt!

Teater, dans, standup. musik och sist men inte minst Opera projektet ”Mignon – en opera av Ambroise Thomas”

Läs mer på vår hemsida: www.scenkonstnarerna.se

Kontakt

Org nr: 802508-5377

Telefon: 0734-60 33 51
E-post: hej@scenkonstnarerna.se
Webbsida:
www.scenkonstnarerna.se

Teater | Musik | Dans | Sång | Kultur

Scenkonstnärerna samarbetar med Vuxenskolan

Mer inom kultur och nöje hittar du här

X