SPF Seniorerna Knivsta

SPF Seniorerna Knivsta är en förening för alla pensionärer.

Vår förening bildades 1981, som medlem i vår förening är du med i ett större förbund, SPF Seniorerna med cirka 250 000 medlemmar som är en av Sveriges största seniororganisation. Där Knivsta är en av cirka 750 föreningar. Vi ingår i Uppsala läns distrikt som är en av 26 distrikt inom förbundet. Vi är också representerade i SPF Seniorerna Samrådet Uppsala-Knivsta.

I vår förening är vi cirka 410 medlemmar och vi har våra möten i Birgittakyrkans samlingssal. Vi arbetar lokalt för att ta tillvara pensionärernas intressen och för att skapa gemenskap och trivsel och förhindra ensamhet. Vi deltar i det Kommunala Pensionärsrådet, KPR, där vi kan föra fram våra frågor till kommunen.

Förutom månadsmöten anordnar vi till exempel, teaterresor och studiebesök samt resor till andra utflyktsmål inom och utom landet. Vi har också studiecirklar, friskvårdsaktiviteter med allt från bridge, boule, golf, gåfotboll och promenader till träning på Hälsohuset.
Vi samarbetar också med Lyckträffen, kommunens verksamhet för daglediga.

Mer information om dessa aktiviteter kan du läsa om på vår hemsida: www.spfseniororerna.se/knivsta eller genom kontakt med någon i styrelsen, våra grupper eller kommittéer.

Välkommen som medlem!

Alla medlemmar får förbundstidningen SENIOREN och har möjlighet att utnyttja ett utbud av förmåner inom bland annat försäkringar, resor, el, boende med mera.

Av den årliga medlemsavgiften går en del till förbundet bland annat till tidningen, en del till distriktet bland annat till utbildningar och den sista delen till vår verksamhet till exempel månadsmöten, annonser, utskick och tryckning av programhäften.

Vill du bli medlem?
Ring SPF Seniorerna Knivsta kontaktnummer:
070-8440522
Eller se mer på vår hemsida: www.spfseniorerna.se/knivsta

Kontakt

SPF Seniorerna Knivsta
c/o: Maj Lis Askebro
Torpängsgatan 8 lgh 1301,
741 30 Knivsta

Telefon: 070-8440522
E-post: knivsta@spfseniorerna.se

Webbsida: SPF Knivsta

SPF | Friskvård | Studiecirklar | Boule | Resor

Vill du hjälpa till?

Inom SPF finns det många möjligheter att aktivera sig inom olika områden.

  • Styrelsen, 7 personer med olika funktioner
  • Arbetsgrupper för särskilda frågor, KPR, Bostäder
  • Valberedning, 3 personer förbereder alla val.

Kommittéer och grupper

  • Program och Resegrupp 5 personer, Lyckträffen kontaktperson, Lotteriansvarig
  • Studiekommittén, 4 personer
  • Köksgruppen och möbelgruppen, varierat antal personer
  • Funktionärer Boule, Bridge, Golf, Promenad. Gåfotboll och Uppvaktningar
  • Ombud Hälsa, Läkemedel, Syn- & hörsel, Trafik och Friskvård

SPF Seniorernas värdegrund

SPF Seniorerna är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

Vi värnar varje persons lika värde och rätt. Rätten till ett gott och värdigt liv är centralt för SPF Seniorerna.

Vi visar varandra respekt och hänsyn och tar tillvara de erfarenheter och den kompetens som finns bland seniorer. För att uppnå detta fokuserar vi på livskvalitet och valfrihet genom påverkan på alla plan, nationellt, regionalt och lokalt.

Sankta Birgittakyrkan Knivsta