Vassunda Bygdegård

Verksamheten i Vassunda bygdegård har skiftat. Men vårt behov av att mötas är konstant och med en växande befolkning i Knivsta tar vi nu nya tag och satsar på fler medlemmar och aktiviteter.

Historik och verksamhetsidé

Idén om Vassunda Haga bygdegård växte fram under 1930-talet. Bristen på samlingslokaler var kännbar för ungdomarna. De tog därför
initiativet att själva skapa förutsättningar för sina fritids- och föreningsverksamheter, genom att bygga bygdegården. Bygdegården skall vara den naturliga mötesplatsen för oss som bor i Vassunda och Haga.

Vassunda Bygdegård:

 • Är en allmän samlingslokal, tillkommen på bygdens initiativ och öppen att hyra
 • Ger människor möjligheter att träffas och bygden möjligheter att utvecklas
 • En plats för gemenskap och fest, motion och dans, utbyte av kunskap och kultur
 • Bibehålls och utvecklas genom, i huvudsak, ideella insatser
 • Är en lokal angelägenhet och vårt gemensamma kulturhistoriska arv

Varför hyra Vassunda bygdegård?

 • Byggd för att samla många människor
 • Lämplig för aktivitet och evenemang
 • Utrustad för möten och fest
 • Allt du behöver för att duka för upp till 100 personer finns på plats
 • Inga dyra kostnader för restauratörer, du ordnar själv mat och dryck
 • Musikanläggning finns att hyra
 • Scen
 • Lätt att förbereda för fest
 • Enkelt att städa efteråt
 • Delvis handikapputrustad
 • Källsortering runt knuten
 • Tänk hållbart – använd en lokal Lokal!

Bygdegården kan hyras tack vare ideellt arbete från styrelsen och finansieras, förutom lokalhyran, av medlemsavgifter och visst bidrag
från kommunen. Genom att bli medlem i Vassunda bygdegårdsförening hjälper du till att bevara vår fina bygdegård.

Medlemsavgiften är 200 kronor per familj och kalenderår.
PlusGiro 32 76 79-7

Medlemmar får rabatt på lokalhyran. Du kan även boka in förenings- och andra återkommande aktiviteter.

Kontakt

Kontakt: Catharina Olveby, 0703 333 454

Adress: Vassunda-Örby 11, 741 91 Knivsta, Sverige

E-post: bokning@vassundabygdegard.se
www.vassundabygdegard.se

Fest | Lokal | Bygdegård

Vassunda Bygdegård

Vill du ha fler tips på vad du kan göra i Knivsta så hittar du det här