Husby-Långhundra hembygdsförening

En aktiv hembygdsförening

Husby-Långhundra är en aktiv bygd i ständig utveckling, med en fast förankring i traktens spännande historia. Hembygdsföreningen bidrar i hög grad till detta. Föreningens stora publikdragare är HusabyMarken som 6 juni varje år lockar tusentals människor tillbaka till medeltiden.

Andra årliga aktiviteter som ingår i verksamheten är Valborgsmässo- och midsommarfirande, slåttergille och sillsexa.

Föreningen har två fastigheter: Frösättrastugan i norra delen av socknen och Karlshällstugan mitt i byn.

Hembygdsföreningen engagerar sig också i bygdens utveckling, bland annat genom att stötta och samverka med andra föreningar och att ge olika typer av bidrag till skolan. De senaste åren har skolan med hjälp av hembygdsföreningen kunnat köpa in musikinstrument, ett matematikprogram och många böcker till skolans bibliotek.

Välkommen som medlem

Hembygdsföreningen har funnits i drygt 40 år och välkomnar alla som vill att vara medlemmar. Medlemskapet kostar 100 kr per person och år. Medlemsavgiften betalas till plusgiro 796805-0 eller bankgiro 481-4877. Glöm inte att ange ditt namn och din adress.
Skicka gärna din e-postadress till hembygdsforeningen@langhundra.se för att få mer information.
Kontakt
Ordförande Clarence Kvart

Telefon: 070-592 53 52
E-post
Webbsida: www.langhundra.se

Hembygdsförening | Medeltida marknad | Midsommarfirande | Nationaldagsfirande | Valborg

Medeltida marknad sedan 1992!

Husabyn var sannolikt en marknadsplats redan på 1000-talet.
Här dröjer spåren av forna tider fortfarande kvar med gravhögar och hällristningar, kyrkan från 1100-talet och gårdarna längs bygatan med anor från 1700-talet. Det ger en idyllisk och unik inramning till den medeltida marknad som startade 1992 och sedan dess har vuxit år för år.

Här finns allt från genuint hantverk, mat och dryck till tornerspel, medeltidsmusik och en myckenhet andra begivenheter. På eftermiddagen äger Knivsta kommuns nationaldagsfirande rum här, på Tilasgårdens Tun.

Husby-Långhundra hembygdsförening