Företag i Knivsta

Hitta produkter och tjänster bland Knivstas lokala företagare

Knivstas sjuder av kreativitet och det finns över 2000 företag registrerade inom en enorm variation av branscher.

Visit Knivsta skapar möjligheter för kunder och leverantörer att hitta varandra på hemmaplan, att Knivstaborna skall hitta sina butiker och lokala aktörer, att företag skall finna nya samarbetspartner samt att nyetableringar skall kunna docka in i Knivstas välfungerande näringsliv.

Vill du vara med i Visit Knivsta, maila hej@visitknivsta.se  Information till dig som vill etablera dig i Knivsta

Vill du anställa personal eller är du intresserad av att arbeta i Knivsta? Kika in på platsannonser!

X