Kyrkor

Svenska kyrkan i Knivsta består av sex församlingar – Alsike, Husby-Långhundra, Knivsta, Lagga, Vassunda och Östuna,  med totalt sju kyrkor, ett kapell och det gemensamma multihuset S:ta Maria Alsike. Flera kyrkor är byggda på medeltiden och har varit aktiva sedan dess. S:ta Maria Alsike byggdes 2010.

Guidade turer och skräddarsydda utflykter

Guidade turer och skräddarsydda utflykter

Tema historia, kultur eller kanske lokalproducerat? Vi sätter ihop turen anpassad just för din grupp! Här finns mycket att se och uppleva. Ta med din grupp till Knivstas ölbryggeri och provsmaka lokalproducerad öl.  För den trädgårdsintresserade erbjuder vi en...

läs mer
Alsike kyrka

Alsike kyrka

Kyrkan är byggd i tegel och dess äldsta delar tror man är från slutet av 1200-talet. Tornet som tillkom på 1400-talet är byggt av gråsten med en överbyggnad av tegel. På grund av sättningar har kyrkan reparerats flera gånger under 1600-talet och 1700-talet. Väggar och...

läs mer
Sankta Birgittakyrkan

Sankta Birgittakyrkan

En levande och moderna kyrka där byggnaden har formen av en centralkyrka, dvs. allsidig symmetrisk plan och konstruktionen av kyrkorummet är enkelt. Vapenhuset leder in på ett ”kyrkotorg” dominerat av ett ellipsformat innertak som vänder sig mot kyrkan. Altarskivan av...

läs mer
Husby Långhundra kyrka

Husby Långhundra kyrka

I Husby-Långhundra ligger denna lilla vackra salkyrka kyrka uppförd i gråsten och sadeltak. Kyrkan invigdes på 1100-talet och ersatte troligtvis en tidigare träkyrka. Vid den tiden kallades HusbyLånghundra för Husaby-Ærnawi. Kyrkan byggdes som en försvarskyrka med små...

läs mer
Knivsta gamla kyrka – S:t Stefans kyrka

Knivsta gamla kyrka – S:t Stefans kyrka

Knivsta gamla kyrka invigdes år 1303, men redan på 1200-talet fanns en liten stenkyrka på platsen och vars stenar användes till nuvarande kyrkans norra mur. Dopfunten som är gjord i sandsten av den gotländska mästaren Sighraf stod förmodligen i den första kyrkan. Idag...

läs mer
Lagga kyrka

Lagga kyrka

Lagga kyrka invigdes 1300, och är en medeltida salkyrka i gråsten med sadeltak. 1400-talet slogs kryssvalv av tegel och valvens kalkmålningar är aldrig överkalkade ,härstammar från 1498 av Albertus Pictors skola. Triumfkrucifixet äldsta trä föremålet 1300-t....

läs mer
Vassunda kyrka

Vassunda kyrka

Vassunda kyrka invigdes på 1200-talet. 1450-t slogs tegelvalv och försågs med kalkmålningar. Johan Peringskiöld gjorde en teckning av kyrkan i början av 1700-talet. Den pampiga altaruppsatsen tillverkades av bildhuggaren Magnus Granlund 1767. Fragment av en...

läs mer
Östuna kyrka

Östuna kyrka

Östuna kyrka uppfördes i slutet av 1400-talet. År 1938 utfördes en omfattande restaurering. I kyrkan finns flera medeltida inventarier, bl a en dopfunt från 1200-talet.

läs mer