Husby Långhundra kyrka

I Husby-Långhundra ligger denna lilla vackra salkyrka kyrka uppförd i gråsten och sadeltak.

Kyrkan invigdes på 1100-talet och ersatte troligtvis en tidigare träkyrka. Vid den tiden kallades HusbyLånghundra för Husaby-Ærnawi. Kyrkan byggdes som en försvarskyrka med små högt sittande gluggar, vilka förstorades under senare delen av 1200-talet.

Runt år 1500 fick kyrkorummet sin nuvarande storlek i och med att ett äldre kor med absid, revs och kyrkan byggdes ut åt öster. Det nuvarande långhusets västra del utgjorde långhus. Vapenhuset tillkom redan år 1462.

Skiffertak lades 1915 och nuvarande interiör är resultatet efter arkitekt Ärland Noréens restaurering 1933, då bland annat de medeltida kalkmålningarna framtogs och konserverades, och spåren efter 1881-års hårda restaurering försvann.

Dopfunten är av kalksten från 1200-tal. Den vackra predikstolen är i rokoko från 1753 och den vackra altaruppsatsen är i rokoko från 1764.

Orgeln med tillhörande fasad är från 1834.

Husby Långhundra kyrka