Sankta Birgittakyrkan

En levande och moderna kyrka där byggnaden har formen av en centralkyrka, dvs. allsidig symmetrisk plan och konstruktionen av kyrkorummet är enkelt. Vapenhuset leder in på ett ”kyrkotorg” dominerat av ett ellipsformat innertak som vänder sig mot kyrkan. Altarskivan av kalksten vilar på en enkel rödmålad trästomme.

På östväggen finns en stor glasmålning ”det himmelska Jerusalem” Dopfunten har övertagits från Knivsta medeltidkyrka. Orgeln är byggd på orten av Åkerman & Lund och blev färdig 1995. Klockstapeln med två klockor som är gjutna hos Berghotz i Sigtuna, är rest på östra sidan.

Sankta Birgittakyrkan