Knivsta gamla kyrka – S:t Stefans kyrka

Knivsta gamla kyrka invigdes år 1303, men redan på 1200-talet fanns en liten stenkyrka på platsen och vars stenar användes till nuvarande kyrkans norra mur.

Dopfunten som är gjord i sandsten av den gotländska mästaren Sighraf stod förmodligen i den första kyrkan. Idag återstår dock bara foten av den ursprungliga dopfunten.

Kyrkan är i gotisk stil och byggdes i gråsten med tegelornamentering på gavlarna, runt fönstren och vid ingångarna. Sydportalen är gjord i nordtysk stil i rött och svart formtegel med målade relifier ovanför porten. Kyrkan helgades åt den helige Stefan.

Sankt Stefan kyrkan - Knivsta gamla kyrka