Östuna kyrka

Östuna kyrka uppfördes i slutet av 1400-talet. År 1938 utfördes en omfattande restaurering. I kyrkan finns flera medeltida inventarier, bl a en dopfunt från 1200-talet.

Östuna kyrka