Lagga kyrka

Lagga kyrka invigdes 1300, och är en medeltida salkyrka i gråsten med sadeltak. 1400-talet slogs kryssvalv av tegel och valvens kalkmålningar är aldrig överkalkade ,härstammar från 1498 av Albertus Pictors skola. Triumfkrucifixet äldsta trä föremålet 1300-t. Altarskåpet ett Mariaskåp 1400-t. Norra korväggen hänger Gustav Svinhufvuds vapen 1600-t.

Dopfunten av sandsten med ljudtak är kyrkans äldsta föremål. Funten har 1100-talsornamentik med flätmönster och djurbilder. Öster om kyrkogården ligger den gamla rödfärgade prästgården. Utanför kyrkan finns statyn ”Spelande ängeln” av Carl Milles, till minne av modern.
(Foton av Carl Milles verk ©Millesgården)

Lagga kyrka

Fler sevärdheter i Knivsta hittar du här