I närheten av Knivsta: Pilsbo friluftsområde

I närheten av Knivsta: Pilsbo friluftsområde

I närheten av Knivsta: Pilsbo friluftsområde

Pilsbo friluftsområde ligger ett stenkast utanför kommungränsen ca 12 km öster om Knivsta centrum, mitt emot Skokloster.

Området är ett mycket populärt utflyktsmål både sommar som vinter. Här finns vandringsstigar, grillplatser, badplats, stora gräsytor för spel och lek, lekhall, raststuga och en storstuga.

Det är mycket vackert belägen i Skofjärden vid Mälaren och på andra sida syns Skoklosters stiliga barockslott. Området är också utmärkt för läger- och ungdomsverksamhet.

I friluftsområdet gäller allemansrätten.

Pilsbo friluftsområde

Vägbeskrivning

Pilsbo ligger ca 12 km öster om centrala Knivsta, mitt emot Skokloster.

Med bil: Kör väg 255 och sväng av mot Sigtuna vid Edeby, mitt emot avtagsvägen till Knivsta. Efter någon kilometer svänger du höger och följer sedan skyltarna.

Här kan du läsa mer om badplatser och sjöar i Knivsta…

Knivstaån

Knivstaån

Knivstaån

Knivsta Årum - ett trevligt promenadstråk.

Årummet förbinder grönområdet kring Knivstaån med naturen vid Gredelby hagar och Trunsta träsk. Här kan man ta en avkopplande promenad från Knivsta centrum ut till naturreservatet Gredelby hagar och Trunsta träsk.

På vägen går man förbi runstenen Estrids sten.

I den vackra björkskogen i Årummets norra del hittar man en totempåle tillverkad av Göran Bolin. I toppen vakar en rovfågel,  en kungsörn. Under sitter holkar bon för starar och pilfinkar. Färgerna är inspirerade av målade nordamerikanska totempålar.
Pålen är gjord av en gran som tidigare vuxit bredvid rondellen Gredelbyleden-Brunnbyvägen.

Knivstaån ligger mellan Fyrisån och Norrström. Ån börjar i Lunsen som Pinglaström och rinner därefter söderut genom Knivsta samhälle och mynnar slutligen ut i Garnsviken, Mälaren.

Varje år anordnar Naturskolan tillsammans med Biotopia och Knivsta kommun Knivstaåns dag. Då får du veta mer om bäckar och åar samt upptäcka livet under ytan.
Håll utkik i evenemangskalendern efter nästa tillfälle.

Knivstaån

Mer information om Knivstas naturområden hittar du här

Vallbyåsen – historia, fornminnen och vandring

Vallbyåsen – historia, fornminnen och vandring

Vallbyåsen – historia, fornminnen och vandring

Vallbyåsen, vacker natur och behaglig vandring

Vallbyåsen, en dryg mil öster om Knivsta centralort, utgör en 5 km lång vandringsled i vacker kulturbygd, mitt bland fornlämningar i vacker hagmark längs åsen via Hönsgärde och Broborg. Vallbyåsen nyttjades under brons- och järnålder som gravfält och du ser tydligt flera av de över 300 gravsättningar när du promenerar längs åsen. På toppen reste järnåldersmänniskorna som då bebodde platsen stora stenblock – bautastenar, men varför de för drygt 2 500 år sedan släpade upp stenblock på åsen är fortfarande oklart och kommer kanske så förbli. Stenarna är dock imponerande än i dag och utgör fortfarande gränsen mellan Östuna och Långhundra socken.

De som är begravda på åsen har varit bosatta i närheten, troligen på sluttningarna ner mot den gamla sjön. De har säkerligen varit bönder och främst livnärt sig på åkerbruk och boskapsskötsel men även handel var troligen förekommande då platsen vid den tiden var trafikerad via Långhundraleden där fartyg på väg mellan havet och Gamla Uppsala frekvent passerade.

Längs med vandringsleden finns informationstavlor som berättar både om kulturen, historien och nutid.

Vallbyåsen

P-plats Vallbyåsen

Vägbeskrivning

Vägbeskrivning ifrån Knivsta:

  • med bil: Tag väg 77 mot Norrtälje, efter 11 km, innan Lilla Vallby finns P-platser på vänster sida med informationstavlor för området. För att nå Vallbyåsen måste du gå över vägen och påbörja din vandring. Ifrån denna P-plats har du en trevlig vandring till Broborg, Grimsahögen och Trefaldighetskällan åt andra hållet. Stigarna är markerade
  • med buss: ta buss 677 mot Norrtälje som avgår från bussterminalen vid Cirkel K, 2 km från Knivsta centrum. Gå av vid hållplats Lilla Vallby.
  • Service: Markerade stigar

 

Friluftsfrämjandet Långhundra

Friluftsfrämjandet Långhundra

Friluftsfrämjandet Långhundra

Vi har verksamhet för alla åldrar och årstider. Vi har barnverksamhet som Knytte, Mulle och Strövare. Ibland arrangerar vi paddelturer och vandringar. På söndagarna under vår och höst har vi tipspromenad med skogsbingo. Om hela familjen vill vara ute tillsammans så finns också Främjardagar.

Vi har flera lägerplatser med vindskydd som nyttjas inom Friluftsfrämjandet men även av allmänheten och skol- och barnomsorgen i bygden. Vi underhåller också ett motions-/skidspår och i anslutning till Främjarstugan finns ett nyanlagt utegym.
Många av våra aktiviteter sker vid Främjarstugan i Hjälmsta, Husby-Långhundra.

Ett friluftsliv för alla!

Vi verkar för folkhälsa, livsglädje och för allas rätt till ett aktivt friluftsliv. Naturen är friluftslivets arena. En tillgänglig och välmående natur är inte bara en hjärtefråga utan också en förutsättning för vår verksamhet. Vi arbetar för att stötta hela friluftslivet, både det organiserade och det fria. Vi slår vakt om dagens och morgondagens friluftsliv och arbetar för bevarandet av allemansrätten och att alla ska få möjlighet till friluftslivet.

 

Ta del av det roliga!

Vi vill att så många som möjligt ska upptäcka glädjen i friluftslivet, lära sig mer och vistas i naturen under trygga former. Vi finns till både för barn och vuxna.

Kontakt

Friluftsliv | Mulle | Kanot | Vandring | Skogsbingo | Utegym

Som medlem i Friluftsfrämjandet får du en prenumeration av populära magasinet Friluftsliv, möjlighet till massor av friluftsaktiviteter över hela landet, attraktiva medlemserbjudanden, försäkring i samband med aktiviteter och mycket mer!

Låt äventyret börja! Följ med oss ut!

Med ett familjemedlemskap kan alla i familjen vara med. Följ länken för att bli medlem:

http://www.friluftsframjandet.se/engagera-dig/bli-medlem/
Ange Långhundra som lokalavdelning.

Barn- & ungdomsverksamhet

Har du barn i åldern 3 – 16 år som du tycker skulle få dela friluftsliv och naturupplevelser med andra barn? Skulle du gärna lära dig mer om friluftsliv och natur? Är du redan en aktiv friluftsmänniska som gillar att vara ute i naturen?
 
Vi behöver ständigt nya ledare för våra barn- & ungdomsgrupper. Friluftsfrämjandet har roliga och lärorika ledarutbildningar som vi bekostar för den som skulle kunna tänka sig att bli ledare för någon av våra grupper. Som ledare får dina egna barn förtur i en grupp, men du kan givetvis bli ledare även om du inte har barn som vill vara med! Läs mer här

Främjarstugan, Friluftsfrämjandet Långhundra

Tjäderleksberget – Knivstas högsta punkt

Tjäderleksberget – Knivstas högsta punkt

Tjäderleksberget - Knivsta högsta punkt

Knivsta är beläget på Upplands slättland med bördiga åkermarker och vidsträckta vyer men tack vare inlandsisen och av den skapade rullstensåsar så finns en viss kupering i landskapet och när vi närmar vi oss Mälaren ändrar landskapet karaktär något. Här möter vi lite mer klippor och kullar och det är också i detta område vi finner Knivstas högsta punkt – Tjäderleksberget.

Tjäderleksberget ståtar med 59 meter över havet och är beläget ca 15 km väster om Knivsta tätort och du färdas på vackra vägar för att nå dit. Är det utsikt du är ute efter så rekommenderar vi dock andra platser i Knivsta såsom Kungshamn Morga, Broborg, Fågeltornet i Gredelby Hagar eller Urberget men en vacker skogspromenad och vetskapen om att du bestigit Knivstas högsta punkt kan ju vara nog så trevligt.

Lättast hittar du position med hjälp av GPS då inga tydliga stigar leder till platsen.

Parkera vid vägbommen med koordinaterna: N 59.46.727, E 017.39.823.

Härifrån är det 1,1 km  till highpoint. Gå vägen fram. Highpointen ligger bara ett 10-tal meter in i skogen  och har koordinaterna:
N 59.46.347
E 017.40.706

Din totala vandring för att nå Knivstas högsta punkt och tillbaka är cirka 2,2 km

 

 

Tjäderleksberget - Knivstas högsta punkt