Vallbyåsen – historia, fornminnen och vandring

Vallbyåsen, vacker natur och behaglig vandring

Vallbyåsen, en dryg mil öster om Knivsta centralort, utgör en 5 km lång vandringsled i vacker kulturbygd, mitt bland fornlämningar i vacker hagmark längs åsen via Hönsgärde och Broborg. Vallbyåsen nyttjades under brons- och järnålder som gravfält och du ser tydligt flera av de över 300 gravsättningar när du promenerar längs åsen. På toppen reste järnåldersmänniskorna som då bebodde platsen stora stenblock – bautastenar, men varför de för drygt 2 500 år sedan släpade upp stenblock på åsen är fortfarande oklart och kommer kanske så förbli. Stenarna är dock imponerande än i dag och utgör fortfarande gränsen mellan Östuna och Långhundra socken.

De som är begravda på åsen har varit bosatta i närheten, troligen på sluttningarna ner mot den gamla sjön. De har säkerligen varit bönder och främst livnärt sig på åkerbruk och boskapsskötsel men även handel var troligen förekommande då platsen vid den tiden var trafikerad via Långhundraleden där fartyg på väg mellan havet och Gamla Uppsala frekvent passerade.

Längs med vandringsleden finns informationstavlor som berättar både om kulturen, historien och nutid.

Vallbyåsen

P-plats Vallbyåsen

Vägbeskrivning

Vägbeskrivning ifrån Knivsta:

  • med bil: Tag väg 77 mot Norrtälje, efter 11 km, innan Lilla Vallby finns P-platser på vänster sida med informationstavlor för området. För att nå Vallbyåsen måste du gå över vägen och påbörja din vandring. Ifrån denna P-plats har du en trevlig vandring till Broborg, Grimsahögen och Trefaldighetskällan åt andra hållet. Stigarna är markerade
  • med buss: ta buss 677 mot Norrtälje som avgår från bussterminalen vid Cirkel K, 2 km från Knivsta centrum. Gå av vid hållplats Lilla Vallby.
  • Service: Markerade stigar