Urberget i Östuna

Östuna vid Urberget

Östuna är en geografiskt spridd socken med Östuna kyrka som centrum. Namnet skrevs år 1322 Östunum och kommer från kyrkbyn. Namnet innehåller tuna, ’inhägnad’ och förleden öster, vilket ger tolkningen ”det östra Tuna”. Marken är bördig och ett flertal stora gårdar som gått i samma släkt i generationer ligger i Storåns dalgång. Marken i Östunas södra del ägdes tidigare av baron Lennart Stiernstedt. Markerna runtomkring är fortfarande i ägo av släkt till baronen, till exempel stora gårdar som Risberga, Östhamra och Åsbergby. Ett annat exempel är Tisslinge gård som varit i familjen Nisbets ägo sedan 1770 då det testamenterades åt Gertrud Helena Pfeiff som var gift med Johan Axel Nisbeth.

Urbergets historia

Genom Östuna sträcker sig den forna Långhundraleden. Den vattenfarled som användes runt yngre järnåldern, vikingatiden och ända fram till Vasatiden vid färder ifrån Östersjön till Gamla Uppsala. Intill denna led, något norrut ligger Urberget, vilket är en av de högsta punkterna i Knivsta. Ifrån toppen av Urberget har du en vidunderlig utsikt över leden. Härifrån ser du bland annat hela vägen in till Uppsala och har god utsikt över Uppsala slott och Domkyrkan.

Spännande är att vid bergets nedre delar leta efter stora järnringar som sitter väl förankrade sedan århundraden. Syftet med dessa järnringar var med största sannolikhet att de gav en möjlighet att förtöja skeppen för rast på de resandes väg till och ifrån Uppsala.

Urberget vid Bergtorp

Urberget

Östuna Kyrka

Östuna

Vägbeskrivning

Från Knivsta följer du väg 77 mot Norrtälje. Efter ca 13 km sväng vänster mot Risberga. Efter det kör ca 5 km
Urberget ligger ca 3-400 meter efter Väppeby mot Lagga (Precis innan Bergtorpsvägen)
Vid en sträcka längs vägen reser sig berget just i vägkanten åt höger. På båda sidor om vägen finns stora ekar och annan lummig vegetation. Hålla utkik efter en stig som går uppför berget.