Knivstaån

Knivsta Årum - ett trevligt promenadstråk.

Årummet förbinder grönområdet kring Knivstaån med naturen vid Gredelby hagar och Trunsta träsk. Här kan man ta en avkopplande promenad från Knivsta centrum ut till naturreservatet Gredelby hagar och Trunsta träsk.

På vägen går man förbi runstenen Estrids sten.

I den vackra björkskogen i Årummets norra del hittar man en totempåle tillverkad av Göran Bolin. I toppen vakar en rovfågel,  en kungsörn. Under sitter holkar bon för starar och pilfinkar. Färgerna är inspirerade av målade nordamerikanska totempålar.
Pålen är gjord av en gran som tidigare vuxit bredvid rondellen Gredelbyleden-Brunnbyvägen.

Knivstaån ligger mellan Fyrisån och Norrström. Ån börjar i Lunsen som Pinglaström och rinner därefter söderut genom Knivsta samhälle och mynnar slutligen ut i Garnsviken, Mälaren.

Varje år anordnar Naturskolan tillsammans med Biotopia och Knivsta kommun Knivstaåns dag. Då får du veta mer om bäckar och åar samt upptäcka livet under ytan.
Håll utkik i evenemangskalendern efter nästa tillfälle.

Knivstaån

Mer information om Knivstas naturområden hittar du här