Virituell vandring på Broborg

En av Upplands mest storslagna fornborgar!
Börja vandringen

Broborg - en fornborg med spännande historia mitt i vacker natur

I Knivsta finner du Upplands största fornborg, Broborg ifrån tidig järnålder. De dubbla murarna syns fortfarande tydligt och du finner spår av förglasning, ett mycket speciell byggsätt där stenen i murarna hettades upp tills den förglasades och på så vis blev mycket stark.

Härifrån har du en härlig utsikt över Långhundraledens dalgång, den gamla vattenfarleden mellan Uppsala och Stockholm. Vegetationen runt borgen är dominerad av lövträd och hassel i en mycket stenig terräng. Betesdjur håller markerna öppna.

Med hjälp av informationsskyltarna kan du följa den spännande legenden om vikingahövdingen Grimsa och hennes brors anspråk på makten. Platsens natur- och kulturhistoriska värde gör den intressant att besöka året runt. Markerade stigar leder upp till borgen och till den närliggande trefaldighetskällan med vatten så rent att du kan dricka det.

På andra sidan väg 77 finns fler kulturhistoriskt intressanta miljöer på gångavstånd;
Hönsgärde, en vacker hagmark, och Vallbyåsen med sina gravfält. En vandringsled med informationstavlor finns som knyter samman området.

Vägbeskrivning

Området ligger ca 12 km från Knivsta centrum. Buss 677 mot Norrtälje stannar i närheten, hållplats Stenbybro Östra.

Parkering finns vid Broborg.

Det finns också parkeringsmöjlighet längs med väg 77, i jämnhöjd med Vallbyåsen.