Guidade turer och skräddarsydda utflykter

Guidade turer och skräddarsydda utflykter

Guidade turer och skräddarsydda utflykter

Bussutflykt med guide

Tema historia, kultur eller kanske lokalproducerat?
Vi sätter ihop turen anpassad just för din grupp!

Ölprovning, Tomatprovning eller en Trädgårdsvisning?

Här finns mycket att se och uppleva. Ta med din grupp till Knivstas ölbryggeri och provsmaka lokalproducerad öl. 

För den trädgårdsintresserade erbjuder vi en vandring i vackra
Näset Grönas ”köksträdgård” eller varför inte besök päronlandet, ängen, sjölandet och potatisbacken och avsluta med hemodlat och hemlagat fika?

Historisk vandring på Vallbyåsen

Vallbyåsen, en dryg mil öster om Knivsta centralort, utgör en 5 km lång vandringsled i vacker kulturbygd, mitt bland fornlämningar i vacker hagmark längs åsen via Hönsgärde och Broborg. Vallbyåsen nyttjades under brons- och järnålder som gravfält och du ser tydligt flera av de över 300 gravsättningar när du promenerar längs åsen. 

Broborg – Upplands största fornborg

I Knivsta finner du också Upplands största fornborg, Broborg ifrån tidig järnålder. De dubbla murarna syns fortfarande tydligt och du finner spår av förglasning, ett mycket speciell byggsätt där stenen i murarna hettades upp tills den förglasades och på så vis blev mycket stark. Härifrån har du en härlig utsikt över Långhundraledens dalgång, den gamla vattenfarleden mellan Uppsala och Stockholm.

Mordgåta med middag, spela Archery Tag, Bubbleball eller bygg en Katapult med er grupp!

Vill ni göra något annorlunda, gå utanför er normala miljö och förgylla tillvaron med upplevelser och aktiviteter? Då har vi utflykten för er!

Kontakta oss för en offert!

Är du intresserad av en utflykt med guide? Eller vill du ha hjälp att anordna en gruppresa?

Visit Knivsta anordnar turer som är anpassade för just dig.
Kontakta oss för en offert: hej@visitknivsta.se

Säbysjön i natursköna Noor

Säbysjön i natursköna Noor

Säbysjön i natursköna Noor

Säbysjön

Säbysjön ligger i Noor i Knivsta och är en grund, näringsrik sjö som under högsommaren är tätt bevuxen med näckrosor och andra vattenväxter.

Den är en av Knivstas främsta fågellokaler, dock innebär vassbälten, täta videbuskage och beteshagar en utmaning för fågelskådning vid sjön. Men när du väl kommit fram så får du som oftast god lön för mödan. Säbysjön är en av Upplands främsta rastlokaler för salskrake, brun kärrhök, havsörn, fiskgjuse och lärkfalk jagar regelbundet över sjön. Vår och höst rastarockså en stora mängder änder och gäss i på platsen.

Bäst överblick har du ifrån stranden i nordväst, från en punkt i öster samt från en liten udde i sydväst. Den östra sidan utgörs av strövvänliga hagmarker och parkliknande ädellövskog vid Noors slott. Väster om sjön finns både öppna åkermarker och beteshagar.

Bäcken som förbinder sjön med Valloxen omges av lummig ädellövskog med en artrik lundflora. Den är också angiven som en nyckelbiotop av Skogsstyrelsen.

Säbysjön fryser tidigt och är populärt bland skridskoåkare. Mer vintertips hittar du här

Säbysjön

Knivstaån

Knivstaån

Knivstaån

Knivsta Årum - ett trevligt promenadstråk.

Årummet förbinder grönområdet kring Knivstaån med naturen vid Gredelby hagar och Trunsta träsk. Här kan man ta en avkopplande promenad från Knivsta centrum ut till naturreservatet Gredelby hagar och Trunsta träsk.

På vägen går man förbi runstenen Estrids sten.

I den vackra björkskogen i Årummets norra del hittar man en totempåle tillverkad av Göran Bolin. I toppen vakar en rovfågel,  en kungsörn. Under sitter holkar bon för starar och pilfinkar. Färgerna är inspirerade av målade nordamerikanska totempålar.
Pålen är gjord av en gran som tidigare vuxit bredvid rondellen Gredelbyleden-Brunnbyvägen.

Knivstaån ligger mellan Fyrisån och Norrström. Ån börjar i Lunsen som Pinglaström och rinner därefter söderut genom Knivsta samhälle och mynnar slutligen ut i Garnsviken, Mälaren.

Varje år anordnar Naturskolan tillsammans med Biotopia och Knivsta kommun Knivstaåns dag. Då får du veta mer om bäckar och åar samt upptäcka livet under ytan.
Håll utkik i evenemangskalendern efter nästa tillfälle.

Knivstaån

Mer information om Knivstas naturområden hittar du här

Vallbyåsen – historia, fornminnen och vandring

Vallbyåsen – historia, fornminnen och vandring

Vallbyåsen – historia, fornminnen och vandring

Vallbyåsen, vacker natur och behaglig vandring

Vallbyåsen, en dryg mil öster om Knivsta centralort, utgör en 5 km lång vandringsled i vacker kulturbygd, mitt bland fornlämningar i vacker hagmark längs åsen via Hönsgärde och Broborg. Vallbyåsen nyttjades under brons- och järnålder som gravfält och du ser tydligt flera av de över 300 gravsättningar när du promenerar längs åsen. På toppen reste järnåldersmänniskorna som då bebodde platsen stora stenblock – bautastenar, men varför de för drygt 2 500 år sedan släpade upp stenblock på åsen är fortfarande oklart och kommer kanske så förbli. Stenarna är dock imponerande än i dag och utgör fortfarande gränsen mellan Östuna och Långhundra socken.

De som är begravda på åsen har varit bosatta i närheten, troligen på sluttningarna ner mot den gamla sjön. De har säkerligen varit bönder och främst livnärt sig på åkerbruk och boskapsskötsel men även handel var troligen förekommande då platsen vid den tiden var trafikerad via Långhundraleden där fartyg på väg mellan havet och Gamla Uppsala frekvent passerade.

Längs med vandringsleden finns informationstavlor som berättar både om kulturen, historien och nutid.

Vallbyåsen

P-plats Vallbyåsen

Vägbeskrivning

Vägbeskrivning ifrån Knivsta:

  • med bil: Tag väg 77 mot Norrtälje, efter 11 km, innan Lilla Vallby finns P-platser på vänster sida med informationstavlor för området. För att nå Vallbyåsen måste du gå över vägen och påbörja din vandring. Ifrån denna P-plats har du en trevlig vandring till Broborg, Grimsahögen och Trefaldighetskällan åt andra hållet. Stigarna är markerade
  • med buss: ta buss 677 mot Norrtälje som avgår från bussterminalen vid Cirkel K, 2 km från Knivsta centrum. Gå av vid hållplats Lilla Vallby.
  • Service: Markerade stigar

 

Tjäderleksberget – Knivstas högsta punkt

Tjäderleksberget – Knivstas högsta punkt

Tjäderleksberget - Knivsta högsta punkt

Knivsta är beläget på Upplands slättland med bördiga åkermarker och vidsträckta vyer men tack vare inlandsisen och av den skapade rullstensåsar så finns en viss kupering i landskapet och när vi närmar vi oss Mälaren ändrar landskapet karaktär något. Här möter vi lite mer klippor och kullar och det är också i detta område vi finner Knivstas högsta punkt – Tjäderleksberget.

Tjäderleksberget ståtar med 59 meter över havet och är beläget ca 15 km väster om Knivsta tätort och du färdas på vackra vägar för att nå dit. Är det utsikt du är ute efter så rekommenderar vi dock andra platser i Knivsta såsom Kungshamn Morga, Broborg, Fågeltornet i Gredelby Hagar eller Urberget men en vacker skogspromenad och vetskapen om att du bestigit Knivstas högsta punkt kan ju vara nog så trevligt.

Lättast hittar du position med hjälp av GPS då inga tydliga stigar leder till platsen.

Parkera vid vägbommen med koordinaterna: N 59.46.727, E 017.39.823.

Härifrån är det 1,1 km  till highpoint. Gå vägen fram. Highpointen ligger bara ett 10-tal meter in i skogen  och har koordinaterna:
N 59.46.347
E 017.40.706

Din totala vandring för att nå Knivstas högsta punkt och tillbaka är cirka 2,2 km

 

 

Tjäderleksberget - Knivstas högsta punkt

Urberget i Östuna

Urberget i Östuna

Urberget i Östuna

Östuna vid Urberget

Östuna är en geografiskt spridd socken med Östuna kyrka som centrum. Namnet skrevs år 1322 Östunum och kommer från kyrkbyn. Namnet innehåller tuna, ’inhägnad’ och förleden öster, vilket ger tolkningen ”det östra Tuna”. Marken är bördig och ett flertal stora gårdar som gått i samma släkt i generationer ligger i Storåns dalgång. Marken i Östunas södra del ägdes tidigare av baron Lennart Stiernstedt. Markerna runtomkring är fortfarande i ägo av släkt till baronen, till exempel stora gårdar som Risberga, Östhamra och Åsbergby. Ett annat exempel är Tisslinge gård som varit i familjen Nisbets ägo sedan 1770 då det testamenterades åt Gertrud Helena Pfeiff som var gift med Johan Axel Nisbeth.

Urbergets historia

Genom Östuna sträcker sig den forna Långhundraleden. Den vattenfarled som användes runt yngre järnåldern, vikingatiden och ända fram till Vasatiden vid färder ifrån Östersjön till Gamla Uppsala. Intill denna led, något norrut ligger Urberget, vilket är en av de högsta punkterna i Knivsta. Ifrån toppen av Urberget har du en vidunderlig utsikt över leden. Härifrån ser du bland annat hela vägen in till Uppsala och har god utsikt över Uppsala slott och Domkyrkan.

Spännande är att vid bergets nedre delar leta efter stora järnringar som sitter väl förankrade sedan århundraden. Syftet med dessa järnringar var med största sannolikhet att de gav en möjlighet att förtöja skeppen för rast på de resandes väg till och ifrån Uppsala.

Urberget vid Bergtorp

Urberget

Östuna Kyrka

Östuna

Vägbeskrivning

Från Knivsta följer du väg 77 mot Norrtälje. Efter ca 13 km sväng vänster mot Risberga. Efter det kör ca 5 km
Urberget ligger ca 3-400 meter efter Väppeby mot Lagga (Precis innan Bergtorpsvägen)
Vid en sträcka längs vägen reser sig berget just i vägkanten åt höger. På båda sidor om vägen finns stora ekar och annan lummig vegetation. Hålla utkik efter en stig som går uppför berget.