Säbysjön i natursköna Noor

Säbysjön

Säbysjön ligger i Noor i Knivsta och är en grund, näringsrik sjö som under högsommaren är tätt bevuxen med näckrosor och andra vattenväxter.

Den är en av Knivstas främsta fågellokaler, dock innebär vassbälten, täta videbuskage och beteshagar en utmaning för fågelskådning vid sjön. Men när du väl kommit fram så får du som oftast god lön för mödan. Säbysjön är en av Upplands främsta rastlokaler för salskrake, brun kärrhök, havsörn, fiskgjuse och lärkfalk jagar regelbundet över sjön. Vår och höst rastarockså en stora mängder änder och gäss i på platsen.

Bäst överblick har du ifrån stranden i nordväst, från en punkt i öster samt från en liten udde i sydväst. Den östra sidan utgörs av strövvänliga hagmarker och parkliknande ädellövskog vid Noors slott. Väster om sjön finns både öppna åkermarker och beteshagar.

Bäcken som förbinder sjön med Valloxen omges av lummig ädellövskog med en artrik lundflora. Den är också angiven som en nyckelbiotop av Skogsstyrelsen.

Säbysjön fryser tidigt och är populärt bland skridskoåkare. Mer vintertips hittar du här

Säbysjön