Valloxen - en cykeltur i herrgårdsmiljö

Här kan du få en upplevelse och försmak av Knivsta digitalt.

Härlig natur runt och på sjön Valloxen

Oavsett om du är ute efter ett svalkande dopp, en uppfriskande promenad eller en skridskotur så är området kring och på Valloxen ett härligt utflyktsmål. Här finns flera badplatser, bland annat Särstabadet i anslutning till Knivsta tätort, och Brunnbybadet beläget strax öster om E4:an. Från Särstabadet till Kölängen kan du vandra längs med den fina strandpromenaden.

Fisket är fritt för allmänheten i sjöns sydvästra vik. På vintern är det populärt att använda sjön för att åka skridskor och pimpla fisk, en skridskobana brukar plogas på Valloxens västra del.

Cykeltur runt Valloxen

I vissas mening ligger Upplands vackraste cykelrunda just i Knivsta, nämligen runt Valloxen. På detta vis kan du njuta av sjön från det omgivande natursköna herrgårdslandskapet, som består av en mosaik av värdefulla ädellövskogar och beteshagar som det vidsträckta beteslandskapet vid Vallox-Säby. Brunnbybadet är ett bra utgångsläge, se nedan och hela turen är cirka 16 km.

Mål – Rastplatser

Särstabadet
Särstabadet i Knivsta

Service och övriga upplysningar:

Bryggor, hopptorn, toalett, parkeringsplats och grillplats.
På sommartid är serveringen med toaletter, servering och minigolfbanor öppen.

Kölängen – Pepparkaksudden

Kölängen är ett populärt strövområde med vackra ekbackar och öppen åkermark som genomkorsas av många stigar. Runt åkermarken finns en lövskog med en mångfald av växter och djur. Bland grova aspar, gamla ekar och hassel strövar du runt och kan njuta av fåglars sång och asplövens sus. Ner mot Valloxen växer stora alar och följer du strandpromenade mot Särstabadet passerar du en liten udde, Pepparkaksudden, med utblick mot sjön.

Service och övriga upplysningar:
Parkering vid brukshundklubben, stigar i skogen norr om det öppna fältet men det finns inga stigssystem eller skyltar.

Brunnbybadet

Brunnbybadet

Brunnbybadet ligger längs med väg 77, cirka tre km från Knivsta. Här kan du bada sommartid, eller åka skriskor vintertid. Från badet kan du ta en promenad på den gamla vägen som leder dig ut i det natursköna herrgårdslandskapet bestående av ädellövskogar och beteshagar, samt fornlämningar.

Service och övriga upplysningar:

Bryggor, tillgänglig torrtoalett och parkeringsplats.

Brunnbybadet

Brunnbybadet

Picknickplats

Picknickplats

Vackra hagar

Vackra hagar

Pepparkaksudden

Pepparkaksudden

Särstabadet

Särstabadet