Kom och klä Midsommarstången i Knivsta!

Kom och klä Midsommarstången i Knivsta!

Kom och klä årets midsommarstång

Sill, nubbe och färskpotatis räcker långt men inget midsommarfirande är komplett utan en midsommarstång. Var ska man annars dansa små grodorna? Kom och klä årets midsommarstång på flertal platser i Knivsta!

Torsdag 20 juni kl. 18.00: Klä midsommarstången på Kvarngården!
Festligheterna börjar redan på torsdag kväll då majstången kläs och en del förberedelser görs.
Vi ska också grilla korv denna kväll.

Torsdag 20 juni, kl 19.00: Klä midsommarstången på Furuvallen i Lagga! 
Majstången kläs och en del förberedelser görs.
Ta med blommor och ett glatt humör.

Fredag 21 juni kl 9.00: Klä midsommarstången på midsommaraftons morgon
Hembygdsföreningen hälsar alla välkomna att ta med blommor och grönt och komma till Tilasgårdens tun för att klä midsommarstången.

Midsommar är Sveriges stora fest och en högtid full av traditioner!

Men varför kallar man det för “majstång” när midsommar firas i slutet av juni?  

Själva ordet “majstång” har egentligen ingenting med månaden maj att göra, utan kommer av verbet ”maja” som betyder ”att löva” eller ”att klä med gröna kvistar”. En majstång är alltså en stång klädd med gröna löv.

Varför dansar vi kring en midsommarstång?

Midsommarstången kom förmodligen till Sverige från Tyskland på 1400-talet, men då förknippad främst med första maj. Sveriges klimat gjorde att stången passade bättre vid midsommar.

Vad vi vet är att midsommarstången eller majstången som den också kallas kom till Sverige från Tyskland för dryga sju sekel sedan.
När tyska köpmän under medeltiden verkade i Sverige tog de naturligtvis med sig traditionen att klä grönt vid festliga tillfällen.

Midsommarstångens utseende har inte alltid varit som den ser ut idag – ett kors med en cirkel på varje arm. Istället har det förekommit många olika, lokala variationer.

Barns röster om vär(L)den, fröbomber och en hållbar framtid i fokus!

Barns röster om vär(L)den, fröbomber och en hållbar framtid i fokus!

Just nu byggs en ny utställning upp i kommunhuset och runt torgen.

Detta är tredje året som Frida ström och Christina Gottfridsson jobbar med förskoleverksamhetens pedagoger i “Barns röster i Knivsta kommun”

 “- Detta år har vi hållbar framtid i focus. På våra träffar har vi erbjudit workshop i olika material och inspirerat pedagogerna att arbeta vidare med barnen.” berättar Frida.

På torsdag kommer 600 barn att slänga ut fröbomber i Knivsta till våra bin och sjunga och dansa på torget.

Alla kommer även ha med sig en petflaska i olika färger som ska bilda en regnbåge som en symbol för hoppfullhet och återvinning. Panten går sedan till Världens barn.

Utställningen pågår den 16 maj tom den 24 maj

Noodles for my Poodles – Knivstabandet med många influenser!

Noodles for my Poodles – Knivstabandet med många influenser!

Knivstabandet som spelar funk och fusion!

Noodles for my Poodles är en musikertrio som spelar mycket funk och fusion. De gillar att göra sin egen touch av musikstilen som de spelar

“- Vilket är en stor faktor till varför många i publiken gillar oss.” berättar Anton Tallroth som spelar elbas i bandet. “- Musiken är relativt komplex samtidigt som den är dansvänlig.”

Och namnet då “Noodles for my Poodles”? Hur kom det till?
“- Det var bara någonting vi kom på när vi spånade bandnamn. Vi alla i bandet har en stor passion för snabbnudlar vilket bidrog såklart.”

Bandet spelar/rör sig främst i Uppsala och Knivsta. De har också varit med i diverse tävlingar såsom ”Imagine Uppland” och Studiefrämjandets Livekarusellen.

Albumet ”Tiny Children are not Horses”, som är deras nyaste album, har fått mycket god respons berättar Anton. Namnet kretsar kring ett twittermeddelande som presidenten Donald Trump skrev. 
“- Ja, vi tyckte att det var ”intressant” och vi döpte därmed albumet till det. Våra åsikter om Trump är väl lite sådär…”.

När kan vi se er spela i Knivsta nästa gång?
“- Vi kommer att vara med på Ängby Park Festival den 25 maj i år”

Bandets medlemmar (från vänster till höger):
Erik Bashore (elgitarr), Leo Högberg (trummor) och Anton Tallroth (elbas)

”Det som göms i snö kommer fram i tö”

”Det som göms i snö kommer fram i tö”

”Det som göms i snö kommer fram i tö”

Annandag påsk, den 22 april anordnar ungdomarna i “Knivstasfuture” en skräpplockardag i Alsike. 

Syftet med den här dagen är att uppmärksamma hur mycket skräp som finns runt om i Alsike och göra någonting åt det!

“- Alla är hjärtligt välkomna att plocka skräp med oss!” berättar Agnes Engström som är en av ungdomarna som engagerat sig.
“- Vi kommer ha två bemannade stationer vid Adolfsbergsskolan och Alsikeskolan under hela dagen. Där kan ni få påsar att plocka skräp i och det blir gratis fika till alla som har plockat en påse skräp.”

Under dagen som pågår mellan kl 10-17 kommer även en tävling hållas med priser för den som har plockat mest skräp!

Ungdomarna som är mellan 13 och 16 år säljer även fika för den som vill köpa och pengarna går oavkortat till deras framtida projekt.

 


Nyheter och evenemang i Knivsta 

Fler nyheter om Knivsta hittar du här 

Är du nyfiken på vad som mer som händer i Knivsta?
Kika in i vår evenemangskalender

 

Stipendium till utforskning av Upplands kulturhistoria.

Stipendium till utforskning av Upplands kulturhistoria.

Utlysning av Håkan Libys stipendiefond

I samband med att Håkan Liby gick i pension som landsantikvarie vid Stiftelsen Upplandsmuseet, inrättades en stipendiefond: ”Upplands kulturhistoria, dess utforskande och bevarande”. Fonden kommer nu dela ut ett stipendium till utforskning av Upplands kulturhistoria.

Ange i ansökan vad pengarna ska användas till och motivera utifrån fondens ändamål. Ansökan kan endast göras av enskild person.
Det är önskvärt att resultatet presenteras i form av en uppsats för publicering i årsboken Uppland.

Under 2019 utlyses ett belopp på 66 100 kronor.

Ansökan: Ansökan skickas med epost till registrator@upplandsmuseet.se, senast 24 maj. Märk ansökan med Håkan Libys stipendiefond.

Upplysningar lämnas av Bent Syse, bent.syse@upplandsmuseet.se
tel 018-16 91 90

Läs mer om Knivstas historiska platser och sevärdheter

Knivstaprofil Ylva Dahlström

Knivstaprofil Ylva Dahlström

Ylvas bästa utflyktstips i Knivsta:

  • Utsikten över Mälaren från fornborgen på klippan(punkt 14 i sevärdhetsbroschyren)
  • Fyren vid Fyrisåns mynning, en riktig AGA-fyr, byggnadsminne som är i drift. Står på stranden vid inloppet (punkt 8 i sevärdhetsbroschyren) Läs mer om fyren här
  • När Vassunda kyrka bjuder på något musikevenemang. Brukar vara hög kvalitet, men för sällan. (punkt 25 i sevärdhetsbroschyren)
  • Läs mer om Vassunda kyrka här
  • Gå på Upplandsleden. Mer info hittar du här

Läs om alla 255:ans sevärdheter här

Vill du läsa om andra Knivstaprofiler och deras tips om Knivsta så läser du här

Vem är Ylva Dahlström?

Jag blev Uppsalabo och biolog efter studier vid Uppsala Universitet på 60-talet och jag har arbetat som lärare och som projektledare och kvalitetssäkrare inom läkemedelsindustrin, först Pharmacia och sedan på ett antal amerikanska företag.

Hur hamnade du i Knivsta?

Jag har alltid haft ett stort intresse för natur, miljövård och främjande av folkhälsan sökte en lugn och vacker plats att slå ner bopålarna på. 1994 hittade jag ut på landet, till Knivsta och Rickebasta.

Kan du berätta lite om  förening “Gruppen för cykel- och promenadväg utmed Gamla Stockholmsvägen, väg 255, Uppsala-Vassunda”?

Mitt nya hem låg i närhet till länsväg 255, en av Upplands vackraste och kulturhistoriskt mest intressanta vägar, den gamla Riksettan mellan huvudstaden och lärdoms- och kyrkocentret Uppsala, ett rikt och vackert område men själva vägen är direkt farlig för oskyddade trafikanter vilket gör att människor, speciellt barn och äldre, tvingas till fysisk inaktivitet. Jag märkte också snabbt att det fanns en stark önskan i bygden om att göra området säkrar och mer tillgängligt för andra än bilister. Utifrån detta startade jag år 2000 den ideella, politiskt obundna intresseföreningen med mottot “Tillgänglighet och trygg framkomlighet för alla utan bilåkande”.

Hur arbetar ni i föreningen?

Vår förening har nu under över 18 år jobbat med opinionsarbete: otaliga telefonsamtal och skrivelser till politiker, tjänstemän inom kommuner, regionen, Trafikverket, Länsstyrelsen, hållit föredrag, propagerat på möten, samlat över 4000 namnunderskrifter, skrivit en sevärdhets- och besöksmålsbroschyr, gjort en hemsida www.cykelvag255-nu.se, där vi berättar om vår verksamhet, initierat kandidatarbeten för studenter på institutionen för Stad &Land, SLU, drivit ett Upplandsbygd Leader-projekt, en förstudie, inklusive enkät, “Hälsans Väg-tillgänglighet för alla”, med hjälp av Upplandsstiftelsen och Ramböll Sverige AB, knutit kontakter med andra föreningar, kyrkan, byalag, privatpersoner etc. Jag har en hel bokhylla fylld med dokumentation från arbetet.

Vilka framgångar har ni nått?

Ett första steg mot målet skedde 2015 då Knivsta och Uppsala kommuner kom med en “Avsiktsförklaring” gällande cykelväg. Ett nästa steg togs i och med bygget av den tre km långa G/C-vägen utmed väg 1046, mellan Knivsta tätort och Vassunda.

Och nu, hösten 2018 kom det glädjande beslutet från Region Uppsala: G/C-vägen är inlagd i genomförandeplanen för infrastruktursatsningar 2019-2025 och kommer att betalas med en del statliga medel och en del från kommunen.
Vilken glädje! Äntligen !

Vårt viktigaste resultat är att människor får möjlighet att ta sig fram på ett tryggt sätt till olika verksamheter, utan bilåkande, och samtidigt få motion, rekreation, och uppleva ett enastående vackert landskap med stora kulturhistoriska värden. Få gång- och cykelvägsprojekt kan uppvisa en så mångfacetterad allmännyttig funktion, vill jag påstå.

Vi lägger dock inte ner vår förening än, utan fortsätter aktiviteter till G/C-vägen är byggd!

X