Knivsta Boxning

Knivsta Boxning

Knivsta Boxning

Vi är Knivsta Boxning och är en ideell förening med ledare som brinner passionerat för sporten! Vi har grupper både för de som önskar att tävla i boxning, till de som inte vill ha någon av fysisk kontakt och bara är intresserad av träningsformen!

Vi tror starkt på alla förtjänar att boxas och ha så god utgångspunkt att hitta den bästa sporten i världen!

Vi har både svenska mästare i sporten och de som varit med oss länge och vuxit fram till att bli ledare, tränare och eldssjälar för sporten i vår fina klubb.

Vi tror på respekt, gemenskap och att våga konstant utmana sig själv inte bara bygger en bra boxare, utan en god människa!

Har du lust att pröva på att boxas? Hör av er!

All info om träningstider finns här:
www.svenskalag.se/knivstaboxningsklubb

Kontakt

Kontaktperson: Eric Wall
Mobil: 073 687 53 34
E-post: rolf.eric.wall@gmail.com

Webbsida: www.svenskalag.se/knivstaboxningsklubb

Idrott | Sport | Boxning | Barn och ungdomsverksamhet

Knivsta Boxning

Lions Club Knivsta

Lions Club Knivsta

Lions Club Knivsta

Vill du hjälpa Lions hjälpa?
Inom Lions skapar vi en meningsfull fritid och vi vill växa med Knivsta.

Du är varmt välkommen till en trevlig gemenskap och för att jobba med våra nuvarande aktiviteter eller starta nya.

Just nu är vi 30 män och kvinnor som jobbar frivilligt och ideellt med att ordna aktiviteter för knivstabor och att stödja utsatta människor i Knivsta. Klubben kan snabbt hjälpa till när andra möjligheter är begränsade. Hjälpen ges som ekonomiskt bidrag eller som arbetsinsats.

Intäkter från våra aktiviteter och från sponsorer ger medel att hjälpa till; Där det behövs – När det behövs. Alla kostnader för klubbens administration och möten betalar vi själva.

De viktigaste aktiviteterna är Valborgsfirandet i Knivsta, Konstaktiviteten och försäljning av julgranar.
Läs mer här

Det finns flera sätt att hjälpa till!

 • Kom på våra aktiviteter.
 • Bli aktiv medlem, Lions vän eller volontär.
 • Ge bidrag till vår lokala hjälpverksamhet till Bankgiro 211 – 8743 eller via Swish 123 554 4887 Märk insättningen ”Bidrag”.
 • Många företag och organisationer i Knivsta stödjer Lions på olika sätt som sponsorer. Fler sponsorer är välkomna.
 • Vi samlar in gamla glasögon som renoveras och delas ut i länder där de behövs.
  Lämna glasögonen i Lions låda i kommunens reception, på Lyckträffen eller hos Knivsta Optique.
Kontakt

Skriv till oss via e-post info@lionsknivsta.se och berätta kort om vad du tror vi kan hjälpa till med.

Webbsida: Lions Club Knivsta

Välgörenhet | Förening

Miljö och hållbarhet

Lions är en miljömedveten hjälporganisation. Miljöhänsyn, hållbar utveckling och fred är nycklar till välfärd för alla människor. Varmare och torrare klimat riskerar att minska tillgången på vatten för väldigt många. Att verka för att människor har rent vatten knyter ihop klimatfrågan med socialt hållbar utveckling och är viktigt i alla länder.

Lions Sverige har valt vatten som tema för vårt samlade hållbarhetsarbete. I Sverige läggs fokus också på att minska vår klimatpåverkan och på hållbar konsumtion och produktion. I Knivsta delar klubben ut ett miljöstipendium.

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation.

Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Konstutställning Knivsta
Lions Knivsta Julgranar
Lions Valborg i Knivsta

Samarbete och samverkan i Knivsta

Läs mer om Knivstas föreningsliv

Genom eldsjälar och aktiva föreningar skapar och bidrar föreningslivet till ett levande samhälle att leva och bo i!

Låtar och läten

Låtar och läten

Låtar och läten

Låtar & Läten – den glada kören med ambitioner

Låtar & Läten är en kör med hjärtat i Knivsta sedan snart 40 år. Vi är en blandad kör som sjunger fyrstämmigt och rör oss från visa och populärmusik till klassiska körverk.

Vi strävar efter att vara den glada kören som har roligt både under repetitioner och konserter och som sprider denna glädje till vår publik. Vi vill också vara den kreativa kören som bevarar och utvecklar vår tradition att blanda glad och lättsam musik med mer seriösa inslag. Kören leds av vår nya körledare Nina Hamrén.

Bakgrund och inriktning

Låtar & Läten är en kör på cirka 30 sångare som funnits i Knivsta i snart 40 år. Kören bildades efter en fortbildningskurs i musik för lärare och den 22 oktober 1980 hölls den första körrepetitionen.

Kören har utvecklats från att ha varit något av en showkör under 1980- och 1990-talen till att ta oss an mer klassisk repertoar under senare år.

Repertoaren är blandad och spänner över visa, populärmusik och klassiska körverk. Vi lägger stort fokus vid att kontinuerligt utvecklas och vill framåt både rent sångtekniskt och uttrycksmässigt. Målet är att ha ett par framträdanden per år. Vi samarbetar gärna med andra körer och musiker.

Kören är en ideell förening med egen organisation och medlemsavgift. Du som vill sjunga med oss får helst ha erfarenhet av att tidigare sjungit i kör eller annat musicerande. Man får gärna komma och prova på i kören men antagning sker efter provsjungning för körledaren. Vi antar nya sångare fortlöpande.

Kören Låtar och Läten i Knivsta
Kontakt

Vill du sjunga med oss?

Vi söker nya sångare, framförallt basar och tenorer.

Vi övar på tisdagar kl. 19-21 i Klockargården i Knivsta.

Använd vårt kontaktformulär som du hittar här

Kör | Musik | Kultur

Körledare Nina Hamrén

Nina Hamrén har en bakgrund som klassisk pianist och sångerska.

Musiken har funnits med genom hela hennes liv men ett särskilt intresse föddes vid 8 års ålder när hon följde med en kompis till kyrkans barnkör efter skolan. Detta ledde vidare till sång och pianolektioner och sedan till olika musikutbildningar bland annat vid Kapellsbergs folkhögskola i Härnösand och Vadstena folkhögskola.

Hon har studerat kördirigering för Stefan Parkman vid Uppsala Universitet.

Sedan 2018 leder hon Mälaröarnas Kammarkör i Stockholm och damkören LYDIA i Uppsala. Sedan våren 2020 leder hon även Låtar & Läten.

Körens program under 2020

På grund av den rådande situationen med Corona pandemin så är inga konserter eller andra aktiviteter planerade för 2020. Under förutsättning att läget förbättras hoppas vi kunna genomföra en jubileumskonsert på CIK under hösten 2021 med anledning av att vi fyller 40 år.

Klockargården, Knivsta

Klockargården ligger invid S:t Stefans kyrka i Knivsta

SPF Seniorerna Knivsta

SPF Seniorerna Knivsta

SPF Seniorerna Knivsta

SPF Seniorerna Knivsta är en förening för alla pensionärer.

Vår förening bildades 1981, som medlem i vår förening är du med i ett större förbund, SPF Seniorerna med cirka 250 000 medlemmar som är en av Sveriges största seniororganisation. Där Knivsta är en av cirka 750 föreningar. Vi ingår i Uppsala läns distrikt som är en av 26 distrikt inom förbundet. Vi är också representerade i SPF Seniorerna Samrådet Uppsala-Knivsta.

I vår förening är vi cirka 410 medlemmar och vi har våra möten i Birgittakyrkans samlingssal. Vi arbetar lokalt för att ta tillvara pensionärernas intressen och för att skapa gemenskap och trivsel och förhindra ensamhet. Vi deltar i det Kommunala Pensionärsrådet, KPR, där vi kan föra fram våra frågor till kommunen.

Förutom månadsmöten anordnar vi till exempel, teaterresor och studiebesök samt resor till andra utflyktsmål inom och utom landet. Vi har också studiecirklar, friskvårdsaktiviteter med allt från bridge, boule, golf, gåfotboll och promenader till träning på Hälsohuset.
Vi samarbetar också med Lyckträffen, kommunens verksamhet för daglediga.

Mer information om dessa aktiviteter kan du läsa om på vår hemsida: www.spfseniororerna.se/knivsta eller genom kontakt med någon i styrelsen, våra grupper eller kommittéer.

Välkommen som medlem!

Alla medlemmar får förbundstidningen SENIOREN och har möjlighet att utnyttja ett utbud av förmåner inom bland annat försäkringar, resor, el, boende med mera.

Av den årliga medlemsavgiften går en del till förbundet bland annat till tidningen, en del till distriktet bland annat till utbildningar och den sista delen till vår verksamhet till exempel månadsmöten, annonser, utskick och tryckning av programhäften.

Vill du bli medlem?
Ring SPF Seniorerna Knivsta kontaktnummer:
070-8440522
Eller se mer på vår hemsida: www.spfseniorerna.se/knivsta

Kontakt

SPF Seniorerna Knivsta
c/o: Maj Lis Askebro
Torpängsgatan 8 lgh 1301,
741 30 Knivsta

Telefon: 070-8440522
E-post: knivsta@spfseniorerna.se

Webbsida: SPF Knivsta

SPF | Friskvård | Studiecirklar | Boule | Resor

Vill du hjälpa till?

Inom SPF finns det många möjligheter att aktivera sig inom olika områden.

 • Styrelsen, 7 personer med olika funktioner
 • Arbetsgrupper för särskilda frågor, KPR, Bostäder
 • Valberedning, 3 personer förbereder alla val.

Kommittéer och grupper

 • Program och Resegrupp 5 personer, Lyckträffen kontaktperson, Lotteriansvarig
 • Studiekommittén, 4 personer
 • Köksgruppen och möbelgruppen, varierat antal personer
 • Funktionärer Boule, Bridge, Golf, Promenad. Gåfotboll och Uppvaktningar
 • Ombud Hälsa, Läkemedel, Syn- & hörsel, Trafik och Friskvård

SPF Seniorernas värdegrund

SPF Seniorerna är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

Vi värnar varje persons lika värde och rätt. Rätten till ett gott och värdigt liv är centralt för SPF Seniorerna.

Vi visar varandra respekt och hänsyn och tar tillvara de erfarenheter och den kompetens som finns bland seniorer. För att uppnå detta fokuserar vi på livskvalitet och valfrihet genom påverkan på alla plan, nationellt, regionalt och lokalt.

Sankta Birgittakyrkan Knivsta

Knivsta Hembygsgille

Knivsta Hembygsgille

Knivsta Hembygsgille

Välkomna till Kvarngården!

Vi är en hembygdsförening som sedan 50 år värnat och verkat främst för bevarandet av Knivsta Kvarngård, vilket innebär mycket ideellt arbete med att underhålla byggnader och gräsytor. Mycket av vår ekonomi går till underhåll av hus och el samt försäkringar, vilket bekostas genom våra medlemmars avgifter och våra evenemang som exempelvis välbesökta midsommar vid Kvarngården, växtmarknaden och Kvarngårdens dag.

Genom våra gemensamma insatser av frivilliga medlemmar gör att vi kan driva föreningen vidare. Vi har inom styrelsen hundratals år av erfarenhet (!) men vi välkomnar alltid nya medlemmar och givetvis yngre förmågor i föreningen med öppna armar.

Verksamhet på Kvarngården

Hyr Kvarngården

Traditionellt så brukar Knivstas skolor hyra våra gräsytor inför skolavslutningen och för studentskivor, men även något bröllop brukar också dyka upp runt midsommar samt födelsedagar som ska firas på sommaren.

Vill du boka och hyra Kvarngården är du välkomna att höra av er till mig, Kjell Eriksson, telefonnummer 0705-56 84 92 eller mail knivstahbg@telia.com.

Midsommarfirande

Midsommarfirandet är hembygdsgillets största evenemang, med ca 2000 deltagare, vilket innebär mycket jobb för föreningen med förberedelser och folk som kan hjälpa till med allt från att klä majstång, kaffeförsäljning, lotterier, femkamp, fiskdammar, plocka fram bänkar och bord, så när midsommarafton går mot kvällen, så brukar man känna att man är väl värd lite midsommar själv!

Kontakt
Ordförande Kjell Eriksson
Telefon: 0705-56 84 92
E-post: knivstahbg@telia.com
Webbsida: www.hembygd.se/knivsta
Kulturarv | Hembygd | Historia | Midsommar

Sockenmagasinet

Knivstas hembygdsmuseeum Sockenmagasinet får du inte missa!

Sockenmagasinet är sommartid öppet varje fredag mellan kl. 12 -15, samtidigt som Marias stuga har öppet med fikamöjligheter för kaffesugna.

Läs mer här

Välkommen som medlem!

Vill ni bli medlem i Knivsta Hembygdsgille, så är årsavgiften 100 kronor, vilken kan betalas in på PG 467573-2

Kvarngården, Knivsta

Knivsta Riksteaterförening

Knivsta Riksteaterförening

Knivsta Riksteaterförening

Möjligheternas scen! Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. Över 40 000 medlemmar i över 230 riksteaterföreningar bildar Riksteatern som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst.

Lokalföreningen i Knivsta

Vi i lokalföreningen i Knivsta är en ideell förening som arrangerar scenkonstföreställningar i Knivsta tätort och på landsbygden.

Vi vill också samarbeta med andra föreningar i kommunen och med lokala kulturaktörer – för att stärka och öka utbudet i Knivsta!

Och kika gärna in i Visit Knivstas evenemangskalender för scenkonst och kultur i Knivsta!

Välkommen som medlem!

Bli medlem i Riksteatern
Gillar du kultur? Bli medlem! Som medlem stödjer du din orts kulturliv och blir samtidigt förmånsgäst på en mängd teatrar i hela Sverige.

Medlemsavgiften är bara 150 kronor för ett år. Om någon i ditt hushåll redan har ett ordinarie medlemskap kan du bli medlem för 80 kronor och du som är under 26 år betalar bara 50 kronor.

(Medlemskapet löper ett år från det att du blir medlem)

Som riksteatermedlem väljer du en riksteaterförening som du vill vara knuten till: Välj Uppsala län och sedan Knivsta som ort.

Kontakt

Knivsta Riksteaterförening
c/o: Marianne Vikström
Aprikosvägen 129
741 30 Knivsta

Telefon: 070-288 18 10
E-post: vikstrom.marianne@outlook.com

Webbsida: Knivsta Riksteaterförening

Scenkonst | Teater | Dans

Välkommen som medlem!

Vad ingår i medlemskapet?
Som medlem i Riksteatern har du en mängd förmåner att ta del av genom ditt medlemskort – Scenpasset.

Scenpass-rabatten gäller hos alla Riksteaterföreningar i hela landet.

Förutom Riksteaterföreningarnas repertoar finns många erbjudanden och förmåner kopplade till scenpasset via regionteaterar, stadsteatrar och övriga lokala teatrar!

Läs mer här om våra medlemsförmåner

Knivsta Riksteaterförening, Scenkonst i Knivsta
Knivsta Riksteaterförening delar av styrelsen
Knivsta Riksteaterförening delar av styrelsen

Sankta Birgittakyrkan Knivsta