Knivstaprofil Ylva Dahlström

Knivstaprofil Ylva Dahlström

Knivstaprofil Ylva Dahlström

Ylvas bästa utflyktstips i Knivsta:

 • Utsikten över Mälaren från fornborgen på klippan(punkt 14 i sevärdhetsbroschyren)
 • Fyren vid Fyrisåns mynning, en riktig AGA-fyr, byggnadsminne som är i drift. Står på stranden vid inloppet (punkt 8 i sevärdhetsbroschyren) Läs mer om fyren här
 • När Vassunda kyrka bjuder på något musikevenemang. Brukar vara hög kvalitet, men för sällan. (punkt 25 i sevärdhetsbroschyren)
 • Läs mer om Vassunda kyrka här
 • Gå på Upplandsleden. Mer info hittar du här

Läs om alla 255:ans sevärdheter här

Vill du läsa om andra Knivstaprofiler och deras tips om Knivsta så läser du här

Vem är Ylva Dahlström?

Jag blev Uppsalabo och biolog efter studier vid Uppsala Universitet på 60-talet och jag har arbetat som lärare och som projektledare och kvalitetssäkrare inom läkemedelsindustrin, först Pharmacia och sedan på ett antal amerikanska företag.

Hur hamnade du i Knivsta?

Jag har alltid haft ett stort intresse för natur, miljövård och främjande av folkhälsan sökte en lugn och vacker plats att slå ner bopålarna på. 1994 hittade jag ut på landet, till Knivsta och Rickebasta.

Kan du berätta lite om  förening ”Gruppen för cykel- och promenadväg utmed Gamla Stockholmsvägen, väg 255, Uppsala-Vassunda”?

Mitt nya hem låg i närhet till länsväg 255, en av Upplands vackraste och kulturhistoriskt mest intressanta vägar, den gamla Riksettan mellan huvudstaden och lärdoms- och kyrkocentret Uppsala, ett rikt och vackert område men själva vägen är direkt farlig för oskyddade trafikanter vilket gör att människor, speciellt barn och äldre, tvingas till fysisk inaktivitet. Jag märkte också snabbt att det fanns en stark önskan i bygden om att göra området säkrar och mer tillgängligt för andra än bilister. Utifrån detta startade jag år 2000 den ideella, politiskt obundna intresseföreningen med mottot ”Tillgänglighet och trygg framkomlighet för alla utan bilåkande”.

Hur arbetar ni i föreningen?

Vår förening har nu under över 18 år jobbat med opinionsarbete: otaliga telefonsamtal och skrivelser till politiker, tjänstemän inom kommuner, regionen, Trafikverket, Länsstyrelsen, hållit föredrag, propagerat på möten, samlat över 4000 namnunderskrifter, skrivit en sevärdhets- och besöksmålsbroschyr, gjort en hemsida www.cykelvag255-nu.se, där vi berättar om vår verksamhet, initierat kandidatarbeten för studenter på institutionen för Stad &Land, SLU, drivit ett Upplandsbygd Leader-projekt, en förstudie, inklusive enkät, ”Hälsans Väg-tillgänglighet för alla”, med hjälp av Upplandsstiftelsen och Ramböll Sverige AB, knutit kontakter med andra föreningar, kyrkan, byalag, privatpersoner etc. Jag har en hel bokhylla fylld med dokumentation från arbetet.

Vilka framgångar har ni nått?

Ett första steg mot målet skedde 2015 då Knivsta och Uppsala kommuner kom med en ”Avsiktsförklaring” gällande cykelväg. Ett nästa steg togs i och med bygget av den tre km långa G/C-vägen utmed väg 1046, mellan Knivsta tätort och Vassunda.

Och nu, hösten 2018 kom det glädjande beslutet från Region Uppsala: G/C-vägen är inlagd i genomförandeplanen för infrastruktursatsningar 2019-2025 och kommer att betalas med en del statliga medel och en del från kommunen.
Vilken glädje! Äntligen !

Vårt viktigaste resultat är att människor får möjlighet att ta sig fram på ett tryggt sätt till olika verksamheter, utan bilåkande, och samtidigt få motion, rekreation, och uppleva ett enastående vackert landskap med stora kulturhistoriska värden. Få gång- och cykelvägsprojekt kan uppvisa en så mångfacetterad allmännyttig funktion, vill jag påstå.

Vi lägger dock inte ner vår förening än, utan fortsätter aktiviteter till G/C-vägen är byggd!

Naturpodden i Gredelby Hagar

Naturpodden i Gredelby Hagar

Naturpodden i Gredelby Hagar

Följ med på Naturpoddens besök

Vi är många som njuter av vackra Gredelby Hagar. Initiativtagare till den upprustning området genomgått är Knivstabon Ulf Swenson. Gredelby Hagar och Trunsta Träsk ligger på gångavstånd ifrån stationen i Knivsta och är ett naturområde som verkligen blommat upp.

För mer än tolv år sedan väckte Knivstabon Ulf Swenson idén om att restaurera området och sedan dess har mycket hänt. Genom arbetet har antalet arter som setts i Knivsta ökat betydligt.

I oktober följde Emil Nilsson, ifrån Biotopias Naturpodd, med Ulf Swenson för att pröva på naturvårdsarbete. Med en röjsåg tog de sig an såväl häcköarna i fågelsjön Trunsta träsk för att röja bort vegetationen där som betesmarkerna i Gredelby hagar, direkt söder om träsket, för att bränna ner en hög med ris.

Ett trevligt samtal löpte under hela arbetet och du kan lyssna på hela avsnittet här

 

Utflyktsdag till Pilsbo

Utflyktsdag till Pilsbo

Utflyktsdag till Pilsbo

Det var en full buss som begav sig iväg till Pilsbo den 16 Augusti med deltagare i alla åldrar nyanlända, nyinflyttade och boende från Knivsta. Dagen bjöd på brännboll och kubb, besökarna gick tipspromenad och naturstig tillsammans. Och pilkastning var också en populär aktivitet.

Evenemanget var kostnadsfritt och arrangerades av Röda Korset i Knivsta. Bussen avgick från Knivsta kl.16:00 och utflykten varade i fyra timmar.

Tips på aktiviteter i skogen

Tips på aktiviteter i skogen

Tips på aktiviteter i skogen

Upplev Knivstas naturreservat och naturområden!

Några tips på aktiviteter i skogen

Stenar

 • Undersök vilka växter som växer på en sten. Samla och jämför med kompisen.
 • Undersök vad som lever under en sten. Först till 5 olika vinner.
 • Bor det något under mossan på stenen? Använd lupp – rita av. Prata om skillnaden mellan insekter och spindlar.

Myror

 • Leta upp en myrstack. Åt vilket väderstreck ligger den? Varför? (Det är varmast mot söder)
 • Lägg en blå blomma på myrstacken, se vad som händer.
 • Placera era händer väldigt nära stacken, klappa lite. Myrorna kommer att spruta myrsyra på dem, lukta. (Myrsyra har en uppiggande effekt)

Träd

 • Hur många steg är det mellan träden? Gissa först – stega sen.
 • Gissa träd. Titta och känn på olika träd, namnge dem, försök sedan att gissa med förbundna ögon.
 • Hur gammalt kan ett träd bli? Försök räkna årsringarna på en stubbe. Undersök om det bor några djur i den
 • Rita olika blad hemma. Para ihop dem med rätt träd i skogen

Blommor

 • Hur många olika blommor i samma kulör kan du hitta?
 • Vilka luktar/ luktar inte?
 • Vilken är störst/ minst?
 • Ta reda på vilken som är ditt landskaps blomma!
 • Ta med några hem, pressa och torka, och gör en vacker tavla.
  Tänk på att inte plocka blommor som är fridlysta.

Fåglar

 • Samla på fågelsång, hur många olika kan ni identifiera?  Först till fem. Dokumentera.
 • Vilka fåglar finns runt ditt hem eller runt förskolan/skolan?
 • Kommer det nya sorter på våren?
 • Sätt upp en fågelholk, hoppas på inflyttning.

Nyttoväxter

 • Vilka nyttoväxter finns i er skog?
 • Ta reda på vad man kan äta, smaka. Stensöta, harsyra, bär, granskott, koka te på lingonblad, m.m.
 • Vilka växter kan användas för att färga garn och tyg? Undersök genom att smula växten mellan fingrarna.
 • Ta hem lite växter och måla med växterna (gnid dem mot ett ritpapper).
 • Diskutera med barnen vad mer kan man använda skogen och växterna till.

Snitslad bana

Gör en snitslad bana i skogen. Vid varannan snitsel ska man gör en uppgift innan man går vidare. Man kan ha kort med olika teman såsom antal (hitta två…), färger (hämta något gult), prepositioner (sätt dig bakom en sten),  motsatser (en hård – en mjuk), bokstäver (hitta något som börjar på k), storlek (hämta något litet). m.m.

Kom i håg lek

Ett papper med fyra rutor används som spelplan. Lägg ut fyra naturföremål i rutorna. Låt barnen titta en stund, sen vända sig bort.
– Ta bort alla föremålen och försök sen att lägga tillbaka dem i samma ordning igen.

Vad fattas?

Gör en kvadrat 2*2 meter med ett snöre. Lägg ut ett visst antal naturföremål. Barnen tittar en stund, får sen vända ryggen åt medan du plockar bort ett av föremålen. Barnen vänder sig om, försöker se vad som är borta. De ska sen springa och hämta ett likadant. Först tillbaka får ta bort ett föremål nästa gång.

Fler aktivitetstips:

Läs mer här om olika aktiviteter runt om i Knivsta.

Naturområden i Knivsta hittar du här

Information om Friluftsfrämjandet Långhundra hittar du här

Valloxen – en cykeltur i herrgårdsmiljö

Valloxen – en cykeltur i herrgårdsmiljö

Valloxen - en cykeltur i herrgårdsmiljö

Här kan du få en upplevelse och försmak av Knivsta digitalt.

Härlig natur runt och på sjön Valloxen

Oavsett om du är ute efter ett svalkande dopp, en uppfriskande promenad eller en skridskotur så är området kring och på Valloxen ett härligt utflyktsmål. Här finns flera badplatser, bland annat Särstabadet i anslutning till Knivsta tätort, och Brunnbybadet beläget strax öster om E4:an. Från Särstabadet till Kölängen kan du vandra längs med den fina strandpromenaden.

Fisket är fritt för allmänheten i sjöns sydvästra vik. På vintern är det populärt att använda sjön för att åka skridskor och pimpla fisk, en skridskobana brukar plogas på Valloxens västra del.

Cykeltur runt Valloxen

I vissas mening ligger Upplands vackraste cykelrunda just i Knivsta, nämligen runt Valloxen. På detta vis kan du njuta av sjön från det omgivande natursköna herrgårdslandskapet, som består av en mosaik av värdefulla ädellövskogar och beteshagar som det vidsträckta beteslandskapet vid Vallox-Säby. Brunnbybadet är ett bra utgångsläge, se nedan och hela turen är cirka 16 km.

Mål – Rastplatser

Särstabadet
Särstabadet i Knivsta

Service och övriga upplysningar:

Bryggor, hopptorn, toalett, parkeringsplats och grillplats.
På sommartid är serveringen med toaletter, servering och minigolfbanor öppen.

Kölängen – Pepparkaksudden

Kölängen är ett populärt strövområde med vackra ekbackar och öppen åkermark som genomkorsas av många stigar. Runt åkermarken finns en lövskog med en mångfald av växter och djur. Bland grova aspar, gamla ekar och hassel strövar du runt och kan njuta av fåglars sång och asplövens sus. Ner mot Valloxen växer stora alar och följer du strandpromenade mot Särstabadet passerar du en liten udde, Pepparkaksudden, med utblick mot sjön.

Service och övriga upplysningar:
Parkering vid brukshundklubben, stigar i skogen norr om det öppna fältet men det finns inga stigssystem eller skyltar.

Brunnbybadet

Brunnbybadet

Brunnbybadet ligger längs med väg 77, cirka tre km från Knivsta. Här kan du bada sommartid, eller åka skriskor vintertid. Från badet kan du ta en promenad på den gamla vägen som leder dig ut i det natursköna herrgårdslandskapet bestående av ädellövskogar och beteshagar, samt fornlämningar.

Service och övriga upplysningar:

Bryggor, tillgänglig torrtoalett och parkeringsplats.

Brunnbybadet

Brunnbybadet

Picknickplats

Picknickplats

Vackra hagar

Vackra hagar

Pepparkaksudden

Pepparkaksudden

Särstabadet

Särstabadet