Säbysjön i natursköna Noor

Säbysjön i natursköna Noor

Säbysjön i natursköna Noor

Säbysjön

Säbysjön ligger i Noor i Knivsta och är en grund, näringsrik sjö som under högsommaren är tätt bevuxen med näckrosor och andra vattenväxter.

Den är en av Knivstas främsta fågellokaler, dock innebär vassbälten, täta videbuskage och beteshagar en utmaning för fågelskådning vid sjön. Men när du väl kommit fram så får du som oftast god lön för mödan. Säbysjön är en av Upplands främsta rastlokaler för salskrake, brun kärrhök, havsörn, fiskgjuse och lärkfalk jagar regelbundet över sjön. Vår och höst rastarockså en stora mängder änder och gäss i på platsen.

Bäst överblick har du ifrån stranden i nordväst, från en punkt i öster samt från en liten udde i sydväst. Den östra sidan utgörs av strövvänliga hagmarker och parkliknande ädellövskog vid Noors slott. Väster om sjön finns både öppna åkermarker och beteshagar.

Bäcken som förbinder sjön med Valloxen omges av lummig ädellövskog med en artrik lundflora. Den är också angiven som en nyckelbiotop av Skogsstyrelsen.

Säbysjön fryser tidigt och är populärt bland skridskoåkare. Mer vintertips hittar du här

Säbysjön

Eda och Norrsjön

Eda och Norrsjön

Eda och Norrsjön

Vandra, bada, grilla och hyr kanot vid Eda, Norrsjön

Edasjön och Norrsjön är delar av ett sammanhängande sjösystem tillsammans med sjöarna Ramsen och Trehörningen som sträcker sig ända till Marielund. Det är ett trivsamt området att paddla kanot på sommaren och åka skridskor på vintern. Sjöarna skapar ett varierat vattenlandskap där barrskog och lövskogspartier kantar stränderna. På några ställen reser sig bergknallar och man får fina utblickar över vattnet.

Med utgångspunkt från Eda lägergård kan du vandra på den välskötta och vackra Upplandsleden längs sjöarna norrut till Fjällnora, eller västerut mot Lagga.

Vid Lägergården finns en underbar liten badplats vid den vackra skogssjön. Här finns en brygga samt en flotte en bit ut i sjön. Grillplats och dass finns att tillgå samt en stor gräsplan för lek och fotboll. Om lägergården är uthyrd bör övriga badgäster visa hänsyn.

I branterna ner mot badplatsen finns äldre lövskog med stor andel död ved. Här hittar du många insektsarter som annars är sällsynta.

Området ligger ca 15 km från Knivsta centrum och du kan vandra hit längs vackra Upplandsleden. På lägergården finns kanoter för uthyrning samt möjlighet att hyra hela lägergården. Vid intresse kontakta Eda lägergårdsförening

Vandra Upplandsleden: Eda, slinga 2:1 – En sjönära slinga kopplad till Fjällnoras stigsystem

Edasjön

Vägbeskrivning från Knivsta

Kör från Knivsta till Lagga kyrka. Vägen passerar kyrkan i en kraftig krök och kommer sedan ut i laggaslättens öppna landskap. Efter ett par km kör in i skogen till vänster vid skylt till Eda. När man når Eda följ skyltning till Eda lägergård.

Parkering på anvisad plats.

Här kan du läsa mer om badplatser och sjöar i Knivsta…