Vassunda bygdegård firar 80 år!

Nyheter

Vassunda bygdegård firar 80 år!

Jubileumsfest med 30-tals tema!

Den 27 januari firar Vassunda bygdegård 80 år! Då blir det 30-tals tema för att fira jubileet.

Att bygdegården finns idag kan vi tacka bygdens ungdomar på 30-talet. Det var brist på samlingslokaler och i sann Knivsta-anda tog de saken i egna händer och byggde bygdegården för att själva skapa förutsättningar för sina fritids- och föreningsverksamheter.

Marken styckades av från Vassunda-Örby gård och köpeskillingen var den symboliska summan av 100 kronor. Källaren och det som kom att bli grunden för bygdegården grävdes ut med handkraft. Timmer skänktes av bönder och markägare. Allt arbete utfördes gratis av män och kvinnor från Haga och Vassunda socken och bygdegården invigdes i november 1937.

Idag har föreningen olika aktiviteter som tex hantverksträffar och lokalerna hyrs också ut till fester.

I över 100 år har en Tomtefest arrangerats i Vassunda, den första hölls i Vassunda skola 1907 på fjärdedag jul. Sedan många år har traditionen förts vidare i Bygdegårdsföreningens regi på Trettondagen.

Här kan du läsa mer om Vassunda Bygdegård och föreningen

Nyheter och reportage från Knivsta!

Artiklar och inlägg om positiva händelser, personer och inspirerande historier.