Utflykt med Litterära stickspår!

Nyheter

Utflykt med Litterära stickspår!

Bibliotekarien Gunnel Furuland på Knivsta bibliotek fick 2019 Svenska Akademiens bibliotekariepris för sitt arbete med skönlitteratur och livslångt lärande på bibliotek.

För prissumman författade Gunnel en skrift: Litterära stickspår. Skrift och kultur i Knivstabygden från Estrid till Ekerwald. Boken innehåller ett urval av de texter som kan sökas i bibliotekets lokalsamling från runtid till nutid. Texterna har på ett eller annat sätt kopplingar till personer som levt och verkat i Knivsta kommun, eller historiska händelser som har kulturhistoriskt värde.

Några moderna exempel på viktiga författare är Reidar Ekner, Eva Adolfsson, Walter Ljungquist och Carl-Göran Ekerwald.

Skriften kan lånas på Knivsta bibliotek. Den kan också beställas hos gunnel.furuland@knivsta.se

Den 30 augusti kl.18 gör Knivstabibliotekets vänner en utflykt till Krusenbergs herrgård.
Gunnel talar om Erik Gustaf Geijer och Adolph Törneros och Eva Dahlberg berättar om uppländska äppelsorter.

”- Medtag stol och matsäck. Vi beställer fint väder!”

Mer om Knivsta Bibliotekets vänner kan du läsa här

Nyheter och reportage från Knivsta!

Artiklar och inlägg om positiva händelser, personer och inspirerande historier.