Lagga kyrka

Lagga kyrka

Lagga kyrka

Lagga kyrka invigdes 1300, och är en medeltida salkyrka i gråsten med sadeltak. 1400-talet slogs kryssvalv av tegel och valvens kalkmålningar är aldrig överkalkade ,härstammar från 1498 av Albertus Pictors skola. Triumfkrucifixet äldsta trä föremålet 1300-t. Altarskåpet ett Mariaskåp 1400-t. Norra korväggen hänger Gustav Svinhufvuds vapen 1600-t.

Dopfunten av sandsten med ljudtak är kyrkans äldsta föremål. Funten har 1100-talsornamentik med flätmönster och djurbilder. Öster om kyrkogården ligger den gamla rödfärgade prästgården. Utanför kyrkan finns statyn ”Spelande ängeln” av Carl Milles, till minne av modern.
(Foton av Carl Milles verk ©Millesgården)

Lagga kyrka

Fler sevärdheter i Knivsta hittar du här

Vassunda kyrka

Vassunda kyrka

Vassunda kyrka

Vassunda kyrka invigdes på 1200-talet. 1450-t slogs tegelvalv och försågs med kalkmålningar. Johan Peringskiöld gjorde en teckning av kyrkan i början av 1700-talet. Den pampiga altaruppsatsen tillverkades av bildhuggaren Magnus Granlund 1767.

Fragment av en processionsfana från 1490-t förvaras i sakristian kan komma från Albertus Pictors verkstad. Ett antependium skänktes till kyrkan av släkterna Oxentierna och Fleming 1742.

Vassunda kyrka

Östuna kyrka

Östuna kyrka

Östuna kyrka

Östuna kyrka uppfördes i slutet av 1400-talet. År 1938 utfördes en omfattande restaurering. I kyrkan finns flera medeltida inventarier, bl a en dopfunt från 1200-talet.

Östuna kyrka