Vinterdag med Laggeloppet

Vinterdag med Laggeloppet

Vinterdag med Laggeloppet!

Friluftsfrämjandet inbjuder stora som små till Friluftsfrämjandets stuga i Långhundra, söndagen den 10 februari 2019.

Laggeloppet är ett årligen återkommande skidlopp för barn i alla åldrar som man kan åka ett varv på 500 m, eller flera varv á 1,0 km
Blåbärsoppa serveras till åkarna och elden är tänd mellan 10.00-12.00, så besökare är välkomna att även ta med eget fika och något att grilla

”- Lagge, det är Skogmulles kompis som åker skidor, men även namnet på Friluftsfrämjandets barnlängskidgrupper. Friluftsfrämjandet Långhundra lokalavdelnings Knytte- och Mullegrupper har i allmänhet inte några träffar under vintern, men för att stimulera barnen till att prova på att åka skidor, tillsammans med jämngamla, har Laggeloppet arrangerats under snörika vårvintrar alltsedan 2011”, berättar Hans Nilsson som är ordförande i Friluftsfrämjandet Långhundra.

Målet är att barnen skall komma ut i naturen även på vintern och åka skidor, utan prestationskrav, och upptäcka att det är roligt.
Ett skidlopp där man åker tillsammans med jämngamla och sedan fikar och får blåbärssoppa är en fin friluftsupplevelse.

Första start är kl 11.00 och sista start 11.30
Anmälan sker från kl.10.30
Ingen snö – Inget lopp

Välkomna!

Här kan du läsa mer om Evenemang och Upplevelser i Knivsta

Mellansveriges (kanske) bästa skidspår

Mellansveriges (kanske) bästa skidspår

Knivsta har ett fantastiskt elljusspår, enligt vissa mellansveriges bästa, då det är kuperat och löper i arierad terräng. Det spåras av ideela krafter och de hälsar att förhållanderna nu är ideala för såväl träning som njutning.

Så har du lov och vill njuta av sol och snö eller kanske ligger i hårdträning inför Vasaloppet, då är du välkommen till Knivstas skidspår för en härlig tur.

Du kan läsa mer om elljusspåret här samt se hur du tar dig dit.

Och uppskattar du turen blir de ideella krafterna glada för ett bidrag till bensin och utrustning så att de kan hålla spåren lika fint skick även i fortsättningen.

God tur!

Naturpodden i Gredelby Hagar

Naturpodden i Gredelby Hagar

Naturpodden i Gredelby Hagar

Följ med på Naturpoddens besök

Vi är många som njuter av vackra Gredelby Hagar. Initiativtagare till den upprustning området genomgått är Knivstabon Ulf Swenson. Gredelby Hagar och Trunsta Träsk ligger på gångavstånd ifrån stationen i Knivsta och är ett naturområde som verkligen blommat upp.

För mer än tolv år sedan väckte Knivstabon Ulf Swenson idén om att restaurera området och sedan dess har mycket hänt. Genom arbetet har antalet arter som setts i Knivsta ökat betydligt.

I oktober följde Emil Nilsson, ifrån Biotopias Naturpodd, med Ulf Swenson för att pröva på naturvårdsarbete. Med en röjsåg tog de sig an såväl häcköarna i fågelsjön Trunsta träsk för att röja bort vegetationen där som betesmarkerna i Gredelby hagar, direkt söder om träsket, för att bränna ner en hög med ris.

Ett trevligt samtal löpte under hela arbetet och du kan lyssna på hela avsnittet här

 

Moralundskiftet Naturreservat

Moralundskiftet Naturreservat

Moralundskiftet Naturreservat

Alldeles nära E4:an ligger ett litet område med orörd natur där tiden upplevs stå stilla. Skogens högresta tallar och granar började växa redan under Linnés tid och har fått stå ifred sedan dess. I våra dagar bildar de mäktiga barrträden en grön pelarsal som bjuder in till en kort bensträckare.

Moralundskiftet blev naturreservat 1947 och är ett skogsparti med gamla och grova tallar. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen. På marken växer blåbär och skogsstjärnor och på sommaren kan du se orkidén knärot i blomning. Vid basen av de grova tallarna trivs bland annat svampen grovticka. Stammarna är hemvist för åtskilliga insekter som t ex de sällsynta skallbaggarna bronshjon och granbarkgnagare och fåglar bygger bon i trädkronorna.

Upplandsleden passerar nära reservatet vilket gör det enkelt att ta sig hit både till fots och med bil.

E4-rastplasten Mora stenar ligger alldeles nära och därifrån leder en mindre väg rakt till reservatet.

Moralundsskiftet Naturreservat

Skidåkning i Knivsta

Skidåkning i Knivsta

Skidåkning i Knivsta

Under vintern då det bjuds på tillräckligt med snö brukar det finnas bra möjligheter för skidåkning i Knivsta. Elljusspåret, som sköts av Vassunda IF, prepareras så snart vädret tillåter. Det ligger mellan Knivsta tätort och Alsike och anses av många vara Mellansveriges bästa elljusspår för skidåkning då det är lagom och fint kuperat för att ge en utmanande träning och samtidigt en trevlig upplevelse.

Det belysta spåret är 4,3 km och utöver det finns 2 km dagspår. Belysningen aktiverar du själv mellan skymning och 22:00 och då lyser det i 40 minuter. Mer information om spåret finns vid starten som ligger vid parkeringen. Parkeringen når du ifrån Boängsvägen. I anslutning till parkeringen finns även en uppvärmd bod där man kan valla sina skidor.

I övrigt så bjuder Knivsta på fin terräng för skidåkning till exempel mellan Ängby och Vassunda, i Storåns dalgång, i skogen Lunsen och längs med 77:an kan det ibland vara spårat riktigt fina spår. Du kan också skida på Valloxen när isen under snön är tillräckligt stabil, glöm dock inte isdubbarna. I dessa områden kan du få spåra själv men det kan vara någon som varit före dig.

Meddela gärna hej@visitknivsta.se om du hittar ett bra spår du vill att andra skall få möjlighet att ta del av så håller vi informationen uppdaterad för att så många som möjligt får tillgång till en härlig skidåkning denna vinter.