Moralundskiftet Naturreservat

Moralundskiftet Naturreservat

Moralundskiftet Naturreservat

Alldeles nära E4:an ligger ett litet område med orörd natur där tiden upplevs stå stilla. Skogens högresta tallar och granar började växa redan under Linnés tid och har fått stå ifred sedan dess. I våra dagar bildar de mäktiga barrträden en grön pelarsal som bjuder in till en kort bensträckare.

Moralundskiftet blev naturreservat 1947 och är ett skogsparti med gamla och grova tallar. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen. På marken växer blåbär och skogsstjärnor och på sommaren kan du se orkidén knärot i blomning. Vid basen av de grova tallarna trivs bland annat svampen grovticka. Stammarna är hemvist för åtskilliga insekter som t ex de sällsynta skallbaggarna bronshjon och granbarkgnagare och fåglar bygger bon i trädkronorna.

Upplandsleden passerar nära reservatet vilket gör det enkelt att ta sig hit både till fots och med bil.

E4-rastplasten Mora stenar ligger alldeles nära och därifrån leder en mindre väg rakt till reservatet.

Moralundsskiftet Naturreservat

Gredelby Hagar och Trunsta träsk

Gredelby Hagar och Trunsta träsk

Gredelby Hagar och Trunsta träsk

Gredelby hagar, natur mitt i Knivsta

På gångavstånd ifrån Knivstas centrum finner du naturreservatet Gredelby Hagar, den perfekta platsen för en kort utflykt, picknick eller ett litet vildmarksäventyr.

Här möter du vackra hagar med betande djur, ett rikt fågelliv och en varierad flora i kuperad men lättillgänglig terräng.

Gredelby hagar och Trunsta träsk tillhör Knivstas gamla kulturlandskap

Området Gredelby hagar är cirka 15 hektar och sägs ha brukats i 100-tals år. I dessa artrika marker möts gammal ákermark, skog, betesmarker, stenhällar och block. I norr sluttar omrádet ner mot Trunsta träsk, ett vátmarksomráde som delas av järnvägen.

I början av 1900-talet sänktes vattennivån kraftigt i Trunstasjön för att skapa mer jordbruksmark. Sjön växte så småningom igen helt och 2009 inleddes arbetet med att återskapa sjön. Träsket har nu återfått sin karaktär av slättsjö fast med en mosaik av småöar, klarvattenytor och omgivande vassbälten. Det byggdes ett fågeltorn, träsket grävdes ut och en parkering byggdes.

Fågeltornet i Gredelby Hagar

Cirka 100 fågelarter har observerats i den restaurerade sjön och vill du njuta ännu mer av fåglarna så finns i Gredelby Hagar ett stabilt fågeltorn i flera våningar att beskåda Trunsta Träsks aktiva fågelliv ifrån.

Ta med dig en kikare eller beskåda med djuren med blotta ögat. Fågeltornet är handikappanpassat upp till nedersta nivån och gör därmed den härliga miljön tillgänglig för fler att ta del av.

Arbetet med området har pågått i många år och har inte gått förbi obemärkt. 2009 gick Upplandsstiftelsens naturvårdspris till Ulf Swenson för sitt arbete med projektgruppen ”Gredelby hagar och Trunsta träsk” och 2015 tilldelades ArtDatabankens naturvårdspris Trunstagruppen i Knivsta för arbetet med att restaurera Gredelby hagar och Trunsta träsk.
Tack vare detta arbete är hela området ett vackert och välskött rekreationsområde att njuta av året runt.

Foto: Mats Eriksson

Gredelby hagar i praktfull vinterskrud.
Foto: Mats Eriksson

Naturpodden

I naturpodden kan du lyssna på när Emil Nilsson från Naturpodden följde med Ulf Swenson från Trunstagruppen för att pröva på lite ideellt naturvårdsarbete på plats i Gredelby hagar och Trunsta träsk.

#49 Gredelby hagar & Trunsta träsk

Fler naturområden finner du här