Vassunda kyrka

Vassunda kyrka

Vassunda kyrka

Vassunda kyrka invigdes på 1200-talet. 1450-t slogs tegelvalv och försågs med kalkmålningar. Johan Peringskiöld gjorde en teckning av kyrkan i början av 1700-talet. Den pampiga altaruppsatsen tillverkades av bildhuggaren Magnus Granlund 1767.

Fragment av en processionsfana från 1490-t förvaras i sakristian kan komma från Albertus Pictors verkstad. Ett antependium skänktes till kyrkan av släkterna Oxentierna och Fleming 1742.

Vassunda kyrka

Östuna kyrka

Östuna kyrka

Östuna kyrka

Östuna kyrka uppfördes i slutet av 1400-talet. År 1938 utfördes en omfattande restaurering. I kyrkan finns flera medeltida inventarier, bl a en dopfunt från 1200-talet.

Östuna kyrka