Knivstabibliotekets vänner

Knivstabibliotekets vänner

Knivstabibliotekets vänner

Knivstabibliotekets vänner – är en förening för bokglädje!

Vi är en ideell och partipolitiskt obunden kulturförening som sedan 1993 verkar till stöd och värn för vårt bibliotek i Knivsta.

Föreningen arrangerar olika kulturella evenemang bland annat författarbesök i samarbete med biblioteket. Alla, medlemmar som icke medlemmar, är varmt välkomna. Då vi ibland har inträdesavgift betalar medlemmar en lägre avgift.

Hörhjälpmedel finns oftast på våra arrangemang.

Årsavgiften 2022 är 150 kronor för enskild medlem och 200 kronor för familj. Betalning görs via plusgiro 86 79 70-6 eller via Swish 1231808898.

Tips: Ge bort ett medlemskap i Knivstabibliotekets vänner.

Kontakta oss för ett gåvobrev styrelsen.kbv@gmail.com
eller ring vår kontaktperson tillika ordförande Helen Göranzon, 072- 322 36 16.

Kontakta oss gärna
Har du frågor, förslag eller annat ärende, tveka inte att kontakta oss via mail till styrelsen.kbv@gmail.com
eller ring vår ordförande Helen Göranzon, telefon 072-322 36 16

 

Våra program och aktiviteter!

Här hittar du information om våra aktuella aktiviteter

Bli medlem!

Vill du bli medlem i Knivsta Bibliotekets vänner? Kontakta oss för mer information!

Knivsta Bibliotek