Vassunda Bygdegård

Vassunda Bygdegård

Vassunda Bygdegård

Verksamheten i Vassunda bygdegård har skiftat. Men vårt behov av att mötas är konstant och med en växande befolkning i Knivsta tar vi nu nya tag och satsar på fler medlemmar och aktiviteter.

Historik och verksamhetsidé

Idén om Vassunda Haga bygdegård växte fram under 1930-talet. Bristen på samlingslokaler var kännbar för ungdomarna. De tog därför
initiativet att själva skapa förutsättningar för sina fritids- och föreningsverksamheter, genom att bygga bygdegården. Bygdegården skall vara den naturliga mötesplatsen för oss som bor i Vassunda och Haga.

Vassunda Bygdegård:

 • Är en allmän samlingslokal, tillkommen på bygdens initiativ och öppen att hyra
 • Ger människor möjligheter att träffas och bygden möjligheter att utvecklas
 • En plats för gemenskap och fest, motion och dans, utbyte av kunskap och kultur
 • Bibehålls och utvecklas genom, i huvudsak, ideella insatser
 • Är en lokal angelägenhet och vårt gemensamma kulturhistoriska arv

Varför hyra Vassunda bygdegård?

 • Byggd för att samla många människor
 • Lämplig för aktivitet och evenemang
 • Utrustad för möten och fest
 • Allt du behöver för att duka för upp till 100 personer finns på plats
 • Inga dyra kostnader för restauratörer, du ordnar själv mat och dryck
 • Musikanläggning finns att hyra
 • Scen
 • Lätt att förbereda för fest
 • Enkelt att städa efteråt
 • Delvis handikapputrustad
 • Källsortering runt knuten
 • Tänk hållbart – använd en lokal Lokal!

Bygdegården kan hyras tack vare ideellt arbete från styrelsen och finansieras, förutom lokalhyran, av medlemsavgifter och visst bidrag
från kommunen. Genom att bli medlem i Vassunda bygdegårdsförening hjälper du till att bevara vår fina bygdegård.

Medlemsavgiften är 200 kronor per familj och kalenderår.
PlusGiro 32 76 79-7

Medlemmar får rabatt på lokalhyran. Du kan även boka in förenings- och andra återkommande aktiviteter.

Kontakt

Kontakt: Catharina Olveby, 0703 333 454

Adress: Vassunda-Örby 11, 741 91 Knivsta, Sverige

E-post: bokning@vassundabygdegard.se
www.vassundabygdegard.se

Fest | Lokal | Bygdegård

Vassunda Bygdegård

Vill du ha fler tips på vad du kan göra i Knivsta så hittar du det här
Bygdegårdar i Knivsta

Bygdegårdar i Knivsta

Bygdegårdar i Knivsta

Knivstas bygdegårdar är sociala samlingsplatser med musik, teater, hantverk, bio, boule, bingo, loppis och mycket annat. De drivs ideellt av de lokala bygdegårdsföreningarna och hyrs även ut till olika evenemang som tex konferenser eller fester.

I Bygdegårdsföreningarna finns det alltid plats för fler och både aktiva såväl som stödjande medlemmar är välkomna.
Tveka inte – ge ditt stöd genom att bli medlem i någon av Knivstas bygdegårdsföreningar!

Blå Wingen

Blå Wingen är bygdegården i Husby-Långhundra socken i östra delen av Knivsta kommun.
En bra och trevlig lokal för din konferens, ditt möte, din fest, din konsert eller andra aktiviteter.
Här finns plats för 250 personer. Lokalen har en scen, ett stort välutrustat kök med alla moderniteter.
Här finns både wifi och högtalaranläggning.

Läs mer här »

Vägbeskrivning:
Blå Wingen ligger vid väg 77 mellan Knivsta och Rimbo, ca 15 km österut från E4-avfarten vid Knivsta.

Information och bokning

Laggagården

Laggagården ligger belägen vid skolan och kyrkan i Lagga

Kontakt: tel 070 744 66 88

Staffansgården

Staffansgården är Långhundra IF:s klubblokal och ligger i centrala Knivsta på Staffansvägen. Lokalen består av en stor samlingslokal med scen. Köksdel med spis, micro, vanlig diskmaskin och kylskåp. Porslin för ca 70 personer.
Omklädningsrum med dusch.

Information och bokning

Vassunda Bygdegård

Bygdegården ägs och drivs ideellt av Vassunda bygdegårdsförening.
Stora salen är på ca 140 kvm och rymmer 100 sittande personer. Här finns även en scen.
Lilla salen är på ca 20 kvm och lämpar sig bäst för lite mindre möten, t ex. styrelsemöten. Den rymmer ca 20 sittande personer.

Läs mer här »

Vägbeskrivning
Från Knivsta åker du mot Vassunda och svänger vänster mot Sigtuna i Edeby. Bygdegården ligger på höger sida efter c:a 1 km.

Information och bokning

Östuna bygdegård

Östuna Bygdegård hyrs ut till privatpersoner, föreningar samt företag m.fl. och ligger vid gamla Norrtäljevägen 1 km söder om Östuna kyrka. Lokalen är godkänd för 120 personer.

Information och bokning

Telefon 070-756 70 30
E-post: ostunabygdegard@gmail.com

Blå Wingen

Bygdegården Blå Wingen

Laggagården

Bygdegården Laggagården

Staffansgården

Bygdegården Staffansgården

Vassunda Bygdegård

Bygdegården i Vassunda

Östuna bygdegård

Bygdegården i Östuna

Vill du ha fler tips på vad du kan göra i Knivsta så hittar du det här