Eda och Norrsjön

Eda och Norrsjön

Eda och Norrsjön

Vandra, bada, grilla och hyr kanot vid Eda, Norrsjön

Edasjön och Norrsjön är delar av ett sammanhängande sjösystem tillsammans med sjöarna Ramsen och Trehörningen som sträcker sig ända till Marielund. Det är ett trivsamt området att paddla kanot på sommaren och åka skridskor på vintern. Sjöarna skapar ett varierat vattenlandskap där barrskog och lövskogspartier kantar stränderna. På några ställen reser sig bergknallar och man får fina utblickar över vattnet.

Med utgångspunkt från Eda lägergård kan du vandra på den välskötta och vackra Upplandsleden längs sjöarna norrut till Fjällnora, eller västerut mot Lagga.

Vid Lägergården finns en underbar liten badplats vid den vackra skogssjön. Här finns en brygga samt en flotte en bit ut i sjön. Grillplats och dass finns att tillgå samt en stor gräsplan för lek och fotboll. Om lägergården är uthyrd bör övriga badgäster visa hänsyn.

I branterna ner mot badplatsen finns äldre lövskog med stor andel död ved. Här hittar du många insektsarter som annars är sällsynta.

Området ligger ca 15 km från Knivsta centrum och du kan vandra hit längs vackra Upplandsleden. På lägergården finns kanoter för uthyrning samt möjlighet att hyra hela lägergården. Vid intresse kontakta Eda lägergårdsförening

Vandra Upplandsleden: Eda, slinga 2:1 – En sjönära slinga kopplad till Fjällnoras stigsystem

Edasjön

Vägbeskrivning från Knivsta

Kör från Knivsta till Lagga kyrka. Vägen passerar kyrkan i en kraftig krök och kommer sedan ut i laggaslättens öppna landskap. Efter ett par km kör in i skogen till vänster vid skylt till Eda. När man når Eda följ skyltning till Eda lägergård.

Parkering på anvisad plats.

Här kan du läsa mer om badplatser och sjöar i Knivsta…