REKO Knivsta!

REKO står för Rejäl Konsumtion och är ett smidigt sätt att handla lokalproducerad mat utan mellanhänder.

Knivsta har en alldeles egen REKO-ring! REKO står för Rejäl Konsumtion och är ett smidigt sätt att handla lokalproducerad mat utan mellanhänder.

Som konsument beställer du dina varor genom direktkontakt med producenten via REKO Knivstas facebooksida. Du träffar sedan producenten och får dina beställda varor på Stationshusets parkering udda fredagar 17.30-18.

Att handla från REKO Knivsta innebär många fördelar för dig och miljön. Du hittar ofta varor via REKO-ringen som du inte kan hitta i vanliga matbutiker. Direktkontakten med producenten innebär att du kan ställa frågor om hur produkten framställts, ge återkoppling och ibland även lägga specialbeställningar

Miljön tjänar också på REKO-konceptet då producenten endast kommer med/tillverkar de produkter som beställts, det blir med andra ord mycket svinnsmart. Att det finns personer som brukar jorden småskaligt och odlar många olika sorters grödor på relativt liten yta gynnar också den biologiska mångfalden.

Sist men inte minst innebär REKO-ringarna ett ovärderligt stöd till de lokala företagen. I Knivsta har till och med nya företag startats tack vare REKO! Att få fler företag här i Sverige som producerar mat innebär i sin tur en styrka för vår land i längden, då vi kan bli mer självständiga i vår matproduktion och minska vårt importberoende.

REKO Knivstas utlämningar brukar vara välbesökta och mysiga. Utöver Knivstabaserade producenter har vi alltid även några besök av olika producenter från våra grannlän. Utbudet är därför olika varje gång!

Varmt välkommen till REKO Knivsta!

REKO Knivsta startade sommaren 2020

REKO Knivsta har funnits sedan sommaren 2020 och startades av Teresa Sigurdsson tillsammans med Matilda Hübinette samt Hanna Nätterdal Björk och Canilla Enskär på Visit Knivsta. Läs mer här artikel i UNT.se

Första utlämningen var 21 augusti 2020 vid Stationshuset i Knivsta

Ingick i Visit Knivstas initiativ #StöttaKnivstasFöretag som startades av Visit Knivsta mars 2020 med anledning av pandemin.

Samarbete och samverkan i Knivsta!

Läs mer om Knivstas företag och våra samarbetspartners