Björksta och Kvarngården på kartan!

Nyheter

Björksta och Kvarngården på kartan!

Björksta och Kvarngården på kartan!

Visit Sweden har en kampanj med temat ”Discover the originals” ortsnamn med samma namn som IKEA produkter. Björksta i Knivsta må vara en liten plats men namnet slår högt!

Småorten Björksta ligger cirka 3 kilometer söder om Knivsta tätort, strax öster om länsväg C 1045 mellan Knivsta och Odensala och på vägen dit passerar resenären både Knivsta Gamla kyrka och vår fina hembygdsgård Kvarngården.

I Björksta finns också Rönnbäcks hembageri med goda bullar och sötebröd som du bland annat kan beställa via REKO Knivsta.

Läs mer om Visit Swedens kampanj ”Discover the originals”

Discover the originals!

Björksta – more than an IKEA picture with frame

Welcome to Visit Knivsta and ”My Swedish Experience”

When you feel like resting your eyes on something pretty, you could either put up a Björksta picture or visit Björksta the village outside the town Knivsta.

Björksta is located about 3 kilometers south of Knivsta urban area. Knivsta’s old church, or Saint Stephen’s Church, was built in the 14th century and is located south of the town center.

In Björksta there is also Rönnbäck’s home bakery with good buns and sweet bread!

Its close to the vibrant university town of Uppsala, north of Stockholm. Wherever you walk in Uppsala you’ll be treading on historic ground. If you are interested in the Vikings, there are plenty of ancient Viking monuments.

Take a walk on Eriksleden, the pilgrims’ path between the cathedral in central Uppsala and the church in Gamla Uppsala (Old Uppsala).

Or visit the royal burial mounds, not far from the original Björksta.

Kvarngården i Knivsta Discover the originals, Bjöksta, Knivsta Kvarngården

Björksta – meer dan een IKEA foto met lijst

Welkom bij Visit Knivsta voor uw
”My Swedish Experience”

Björksta ligt ongeveer 3 kilometer ten zuiden van het stedelijk gebied van Knivsta. De oude kerk van Knivsta, of de Sint-Stefanuskerk, werd gebouwd in de 14e eeuw en ligt ten zuiden van het stadscentrum.

In Björksta is ook de huisbakkerij van Rönnbäck met goede broodjes en zoet brood!

Als je zin hebt om je ogen op iets moois te laten rusten, kun je een Björksta-foto ophangen of een bezoek brengen aan het gelijknamige dorp. Björksta ligt dichtbij de levendige universiteitsstad Uppsala ten noorden van Stockholm. Waar je ook loopt in Uppsala, je betreedt historisch terrein. Ben je geïnteresseerd in de Vikingen? Bezoek dan een van de vele Vikingmonumenten.

Maak een wandeling over Eriksleden, het pelgrimspad tussen de kathedraal in het centrum van Uppsala en de kerk in Gamla Uppsala (oud Uppsala).

Of bezoek de koninklijke grafheuvels, niet ver van de originele versie van Björksta.

Lees meer over "My Swedish Experience"

We willen dat je dat echte leven ervaart zoals de lokale bevolking dat doet!

Nyheter och reportage från Knivsta!

Artiklar och inlägg om positiva händelser, personer och inspirerande historier.