Bäst i Uppsala län – Det går uppåt för Knivstas närlingsliv!

Nyheter

Bäst i Uppsala län – Det går uppåt för Knivstas närlingsliv!

Så ligger Knivsta till

Nu har Svenskt Närlingsliv presenterat 2017 års ranking och Knivsta ligger nu på plats 47 Sveriges 290 kommuner och är därmed bäst i Uppsala län!

Här kan du se Knivstas resultat

Ranking 2017 baseras på enkätsvar från våren 2017

Vilken betydelse har Knivstas företagares engagemang spelat för att företagsklimatet nu upplevs som så mycket bättre?

”- Vi har haft regelbundna näringslivsträffar där näringslivsorganisationerna och kommunledning deltar. Det är ett viktigt återkommande diskussionsforum för stora och små saker där vi också planerar gemensamma aktiviteter.” berättar Knivsta företagarförenings ordförande, Lotta Wiström, som också är Sinnligt barnmorskemottagnings verksamhetschef.

”- Vi har också fått till en mycket bra dialog med kommunens näringslivsutvecklare Kent Ryberg. Kent är mottagare av alla frågor som dyker upp mellan våra möten.”

Och det gemensamma arbetet har gett resultat. Knivsta har förbättrat sin rankingplacering med hela 43 placeringar!

Läs mer här…


Om Svenskt Näringslivs ranking
Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag.

Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2017 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2017 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC

Vill du veta mer om Knivstas näringsliv och dess företag så läser du här

 

Nyheter och reportage från Knivsta!

Artiklar och inlägg om positiva händelser, personer och inspirerande historier.