Modern självhushållning Knivsta

Upplev närodlat och lokalproducerat i Knivsta!
Krusenbergsodlarna erbjuder småskalig odling. i takt med årstiderna.