Väsby Kvarn Lagga

Lagga Kvarns historia

Kvarnen byggdes 1876 åt Johan Eriksson som var arrendator på Väsby gård och som blev den förste mjölnaren.
År 1914 övertogs kvarnen av August Karlsson som även var smed. Han bodde med sin hustru Anna i Kvarnstugan som flyttats hit från Säby 1904. Den siste mjölnaren, Birger Jansson, köpte kvarnen 1930 och drev verksamheten fram till 1946.

Kvarnen, som är en så kallad hättkvarn där segel spänns på vingarna vid malning, byggdes 1876 åt mjölnare Johan Eriksson. När verksamheten lades ner 1946 såldes kvarnen till två Enköpingsbor som tänkte flytta den till Enköping och göra ett kafé i den. Men Laggaborna ville ha kvarnen kvar. De bildade en hembygdsförening som med insamlade pengar samt stöd från Länstyrelsen och Riksantikvarieämbetet kunde köpa kvarnen.

Inne i Väsby Kvarn har man utsikt över Uppsalaslätten. Här gick en vattenväg under järnåldern. Den kallades Långhundraleden och var en viktig vattenled mellan Östersjön och det inre av Uppland. Numera finns det bara en liten å som heter Storån kvar av denna vattenled.

Kring kvarnen finns också flera äldre byggnader och en del museisamlingar från Laggabygden. Nu är kvarnen en symbol för Lagga och här bedriver hembygdsföreningen museiverksamhet.

Lagga Kvarn Idag

Varje år i augusti arrangerar hembygdsföreningen Laggabygden “Kvarnens dag” med marknad på kvarnbacken.
Denna dag öppnas smedjan åter och i kvarnen får du möjlighet att se Lagga kvarn i bruk igen då vete från Laggas åkrar mals i kvarnen med de nya vingarna och köp riktigt stenmalt Laggamjöl. Denna dag bör du ta med ditt instrument och spela tillsammans med Lagga spelmän!

På vintern, runt jultid njuter, förbipasserande av Lagga kvarns ljusprydda vingar vilka syns vidsträckt över åkrarna.

Vägbeskrivning
 

Från E4: Tag avfart 187 mot Almunge Edsbro. Tag första höger mot Danmarks kyrka. Håll höger förbi kyrkan. Viadukt under motorvägen. Vid nästa vägskäl (med stopp-skylt) tag vänster. Passera byn Berga. Viadukt under motorvägen. Passera avfart mot Linnés Hammarby. Tag nästa vänster mot “Lagga 3”. I andra änden av fälten ser du väderkvarnen och Väsby Galleri.

Med buss: På vardagar stannar buss 186 precis utanför Galleri Väsby33. Hållplats: “Väsby (Knivsta)”.
OBS! På lördagar och söndagar tar man lämpligen buss 102 och stiger av vid hållplatsen “Lagga vägskäl”. Därifrån ser man galleriet nedanför väderkvarnen, c:a 1 km bort.
För tidtabell, se www.ul.se

 

Väsby Kvarn i Lagga