Byggnadsminnen

Byggnadsminnen i Knivsta är trevliga sevärdheter

Spännande spår från historien finner vi runt omkring oss och platser med extra kulturhistoriskt värde kallas för byggnadsminnen och är skyddade enligt lag. Det kan vara en byggnad men även en park eller en trädgård. I hela Sverige finns över 2 400 anläggningar och miljöer som är skyddade som byggnadsminnen.

Flottsunds fyr

Flottsunds fyr är i originalskick och byggdes 1929. Fyren är ca sex meter hög och den drivs på samma sätt som förr med acetylengas.
Läs mer om Flottsunds fyr här

Mora Stenar

Mora stenar är ett statligt byggnadsminne och ligger i Lagga. Här valdes utropades kungar på medeltiden genom folkliga val.
Läs mer om Mora stenar här

Krusenbergs herrgård

Krusenbergs herrgård har anor från 1600-talet och ligger vid Mälaren. Den har en nyklassicistisk byggnadsstil med ett högt kulturhistoriskt och konstnärligt värde. Bland annat så var det här den gigantiska och berömda tavlan ”Karl den tolftes likfärd” målades och än hänger en replika här medan originalet finns att beskåda på Nationalmuseum. Läs mer om tavlan

Skottsila mönsterskrivarboställe

Mönsterskrivarboställets huvudbyggnad uppfördes år 1792. Bostället har varit en del av det militära indelningsverket.