Röda korset Knivsta

Röda korset Knivsta

Röda korset Knivsta

Välkommen till Röda Korset i Knivsta!

I Knivsta kommun är vi ca 300 medlemmar samlade i en Röda Korskrets. Vi stöttar genom olika verksamheter de mest utsatta i vårt samhälle. Vi är frivilliga och arbetar naturligtvis ideellt utan ersättning. Hälften av medlemsavgiften går till vår lokala organisation för att möjliggöra att vi bland annat kan betala hyra för en lokal där vi har olika former av verksamheter.

Vår mötesplats Kupan finns på Apoteksvägen 4 A Knivsta där de flesta av våra aktiviteter äger rum.

Om du vill träffa nya människor och arbeta tillsammans med andra som frivillig erbjuder Röda Korset många möjligheter!

Det är de frivilliga insatserna som är basen i all vår verksamhet. Genom att människor ger av sin tid bidrar de med att förbättra livsvillkoren för andra, såväl lokalt och nationellt som internationellt. Känner du att du skulle vilja vara med och bidra med din tid, dina kunskaper och erfarenheter är du välkommen att kontakta oss.
Vi är alltid i behov av fler frivilliga.

Det här arbetar vi med i Knivsta:

  • Insamlingar
  • Läxhjälp
  • Språkträning och Prata på svenska
  • Stöd till nyanlända
  • Sygrupper
  • Träffpunkten med Loppis
  • Öppet Hus
  • Övriga aktiviteter

Vill du ge något av din tid till ett frivilliguppdrag? Du väljer själv om du vill ställa upp vid enstaka tillfällen, t ex i en insamling eller mer kontinuerligt. Kontakta oss för mer information!

Kontakt

E-post: knivsta (at) redcross.se
Webbsida: Röda korset Knivsta

Välgörenhet | Läxhjälp | Loppis | Mötesplatser | Gemenskap

Kupan i Knivsta - Loppis, café och mötesplats

Mötesplatsen Kupan är öppen under perioden: januari – maj och september – december.
Försäljning av husgeråd, försäljning av återbruk, café.
Öppet lördagar 11.00-15.00

Sygrupp varannan tisdag 13.00- 15.00
Öppet hus varje torsdag 13.00-15.00

Överskottet från försäljningen går till Röda Korsets hjälparbete både här hemma i Sverige och till det internationella katastrofarbetet.

Husby-Långhundra hembygdsförening