Knivsta får ambulans dygnet runt

Knivsta får ambulans dygnet runt

Knivsta har i nuläget en ambulans  mellan 8-17 på vardagar men enligt ett pressmeddelande ifrån Akademiska sjukhuset har det nu beslutats att Knivsta ska få en dygnetruntambulans veckans alla dagar så snart rekryteringar är klara, troligen i september 2018. Denna satsning syftar till att korta insatstiderna och öka tryggheten för länets medborgare då akut sjuka kan få vård snabbare.

Ambulansen är en integrerad del av akutsjukvården och den vård som ges inom ambulansvården är helt avgörande för patienternas överlevnad. Att förstärka ambulansverksamheten i länet är därför en trygghetsreform för länets invånare. Genom fler ambulanser kan insatstiderna kortas och därmed kan också fler liv räddas, meddelar sjukhusstyrelsen.

Målet för insatsen är att 70 procent av befolkningen ska nås av ambulans inom tio minuter, 95 procent inom 20 minuter. Knivsta är en av landets mest snabbväxande kommuner och behöver därför ökade insatser även Tierp kommer att få bättre tillgång till ambulanser i och med denna satsning.

Ambulansen kommer fortsatt att vara stationerad på Knivstas brandstation.

Läs mer om Knivsta här