Sockenmagasinet – Knivstas eget hembygsmuseum

Sockenmagasinet – Knivstas eget hembygsmuseum

Sockenmagasinet – Knivstas eget hembygsmuseum

Sockenmagasinet hembygdsmuseum

Sockenmagasinet, byggnaden och 20 tunnor spannmål, donerades 1758 av greve Ulrik Nils Gyldenstolpe på Noors slott. Magasinsinrättningen kunde vid behov låna ut utsäde till socknens bönder och torpare, som de efter skörden fick betala tillbaka med ränta.

Byggnaden som ligger vid gamla Stefanskyrkan användes som sockenmagasin till 1884. Då flyttades den och fick tjänstgöra som lagerbod till en lanthandel.

1963 flyttades den tillbaka, nästan till ursprunglig plats. Magasinet innehåller nu Knivsta Hembygdsgilles samlingar med i huvudsak gamla bruksföremål från Knivsta med omnejd.

Sockenmagasinet är sommartid öppet varje fredag mellan kl. 12 -15, samtidigt som Marias stuga har öppet med fikamöjligheter för kaffesugna.

Museet hålls öppet andra tider efter överenskommelse Tel. 070-556 84 92

Vägbeskrivning
Byggnaden ligger vid gamla Stefanskyrkan i Knivsta.

Sockenmagasinet i Knivsta