Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening

Är du företagare i Knivsta? Söker du utbud, tjänster och varor? Vill du vara med och påverka Knivstas framtid och utveckling? Vill du träffa företagarkollegor?

Välkommen till Knivsta Företagarförening!

Om Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening, KFF, –är en opolitisk och ideell förening med ca 140 medlemsföretag i alla olika branscher.

Knivsta Företagarförening växer kontinuerligt och är är den största näringslivsorganisationen i Knivsta vars enda syfte att verka för företagens bästa i kommunen.

Knivsta kommun fortsätter också växa. Samarbetet och dialogen mellan kommunen och Knivsta Företagarförening leder till konkreta förbättringar av företagens förutsättningar i Knivsta. Företagen och företagarna i Knivsta gynnas av goda lokala kontakter, samverkan och en samlad röst i dialog med bland annat kommun, myndigheter och andra näringslivsorganisationer. Vi tror att det är än viktigare i en växande kommun med växande näringsliv.

Föreningens verksamhet

SAMVERKAN

KFF förbättrar möjligheterna till kontakter och samverkan mellan medlemsföretagen och med kommun, myndigheter, intresseorganisationer och externa samarbetspartners.

PÅVERKAN

KFF påverkar för att skapa goda förhållanden för företagande och nyföretagande i kommunen. Till exempel som remissinstans för kommunen och andra organisationer, eller som samlande opinionsbildare för medlemmarna.

OBEROENDE

KFF är en politiskt och ekonomiskt oberoende förening som uteslutande verkar för det lokala näringslivets bästa.

 

Knivsta Företagarförenings aktiviteter

  • Lunchmöten, kvällsmöten, frukostmöten, Möten för alla medlemsföretag, ibland med externa gäster, information och presentationer. Även i samverkan med Knivsta Kommun.
  • Arbetsgrupper och intressegrupper, T ex butiksgruppen, mässgruppen, kvinnliga företagare, m fl.
  • Medlemsaktiviteter, såsom företagsbesök med föredrag & information, After work, kräftskiva, julbord mm.
  • Kommun och myndighetskontakter, Löpande information, dialog, möten och remissärenden.
  • Företagsmässa, Årlig utställning för Knivstaföretagen, för B2B och allmänhet.
  • Jul i Knivsta, Julmarknad i samverkan mellan Butiksgruppen och Kommunen, olika aktiviteter som lucia, tomteorientering, mm
  • Hemsida www.knivsta.com, Företagssökning, information, länkar, kontakt.
Kontakt
Adress: Knivsta Företagarförening, Box 48, 741 21 Knivsta

Mail: ordforande@knivsta.com , kassor@knivsta.com

Hemsida

Vill du bli medlem?

För medlemskap:

Vill du bli medlem mailar du enklast till vår kassör på kassor@knivsta.com

Ange dina kontaktuppgifter (företag,adress,kontaktperson,telefon,epost).

Har du frågor kan du maila på samma adress eller kontakta någon i styrelsen.

Årsavgift 2016: 600 kr varav medlemsavgift 50 kr momsfritt och serviceavgift 550 kr + moms). Årsavgiften för nästa år kommer vara oförändrad enligt beslut på årsmötet.