Särstabadet Solgläntan, Särstastugan

Särstabadet Solgläntan, Särstastugan