Visit Knivsta kommer inte att lämna ut privata kunduppgifter till tredje part.

Enda undantaget är vid samarrangemang då övriga arrangörer äga rätt att ta del av uppgifterna.