MJ Interaction

Monica Jonsson
monica@mjinteraction.se
073 02 73 163

www.mjinteraction.se

MJ InterAction

“Interaction” betyder samspel eller växelverkan. Det är mitt signum; ett helhetsperspektiv där delarna ska fungera men också att de ska hänga ihop och samverka. Jag erbjuder råd, stöd och träning till personer som vill förbättra eller bibehålla sin hälsa. Jag stödjer även organisationer i sina komplexa processer. Mitt namn är Monica Jonsson. Jag är legitimerad sjukgymnast med många års erfarenhet av arbete med människor och organisationer.

Hälsa och träning

Till företagets hälsofrämjande del, Hälsa och träning, är du välkommen att höra av dig om du har besvär från muskler och leder, rygg, nacke etc. eller funderar över träning eller annan fysisk aktivitet. Träningsformerna jag erbjuder har ett stort fokus på det som är viktigt för att må bra långt upp i åren.

Mer information om träning och erbjudanden samt kontaktuppgifter hittar du här

Stöd till organisationer

Företaget erbjuder konsultativt stöd i organisationer för att utreda frågor och utveckla verksamheter. Jag har ett särskilt intresse och kompetens i processer som handlar om samverkan och samordning. Det gäller såväl internt i organisationer som mellan organisationer i strävan mot gemensamma mål.

Mer information om företagets konsultativa arbete hittar du här

Nyhet!

Från våren 2020 finns MJ InterAction ett par dagar i veckan vid Wenngarns Sportcenter, Betongfabriken . Där finns möjlighet att boka tid för sjukgymnastkonsultation samt råd och stöd för träning vid sportcentret, på annan plats eller hemma.

Samarbete och samverkan i Knivsta!

Läs mer om Knivstas företag och våra samarbetspartners