Fiske i Knvsta

Knivsta erbjuder fantastiska möjligheter till fiske året runt! Vår del av Mälaren är bland annat vida känd för sitt fina gös- och gäddfiske.

Knivsta ligger i Uppsala län som erbjuder fantastiska möjligheter till fiske året runt. Vår del av Mälaren är vida känd för sitt fina gös- och gäddfiske. Länets sjöar bjuder på ett varierat fiske efter abborre, gädda och karpfisk. För den som vill fiska efter regnbåge och öring finns goda möjligheter till put-and-take-fiske i flera av länets vackra skogssjöar.

Upplandskusten, med sin varierande natur i form av skyddade vikar, klippor, skär och hav, lockar med fiske efter bland annat havsöring, gädda och abborre.

Meta från allmänna bryggor
Om fisket är upplåtet så är det tillåtet att meta från allmänna bryggor om inget annat är angivet. Valloxen provfiskades sommaren 1992 och då fångades 10 olika fiskarter mört, abborre, braxen, benlöja, björkna, gärs, gös, sarv, gädda och ruda. Analyser gjordes på gös, gädda och abborre och bedömdes vara av mycket god kvalitet.

Valloxen
På västra sidan av den långsmala viken närmast Knivsta tätort är spöfiske fritt för allmänheten i kommunens vatten. Det sträcker sig från Kölängen ned till vattnet nedanför Gula villan.
Lämplig parkering och utgångspunkt är Särstabadet. Landfiske är möjligt. Vintertid är Valloxen en bra pimpelsjö.

Mälaren
Fiske med handredskap är helt fritt i Mälaren, som särskilt är känd för sitt gösfiske. Fiske får bedrivas av alla med metspö, spinnspö och liknande redskap med lina med max tio krokar. Fiskemetoden får inte vara angeldonsfiske eller kräva användande av båt, exempelvis dragrodd eller trolling. Ålfiskeförbud gäller.

Ekoln
Den stora Mälarviken Ekoln har ett bra fiske efter abborre. Här finns chans på fisk runt kilot och ofta gott om hygglig matfisk. Fjärden är ganska djup och har inte många grynnor men de stora djupskillnaderna gör att det går att hitta abborre under de flesta förhållanden.
De branter som finns och djupare områden sommartid, ger då och då riktigt grov fisk som gös och asp.

Sportfiska gärna men varsamt!
Sportfiske är en fantastisk fritidssysselsättning som alla boende runt Mälaren kan njuta av på nära håll. Det fria handredskapsfisket ger oss möjlighet att fiska med spö men ger oss också ett stort ansvar att vårda naturen och fiskbestånden. I Ekoln är gösen en mycket attraktiv fångst. Gösbeståndet är här fortfarande starkt vilket vi måste värna om. Beståndet i just Ekoln är genetiskt unikt och skiljer sig från gös i andra delar av Mälaren.

Begränsningar i det fria handredskapsfisket
Fiske med handredskap i Ekoln och övriga Mälaren är inte helt fritt utan regleras i Fiskelagen som säger följande om det fria handredskapsfisket:

  • Spinnfiske, flugfiske, pimpelfiske och mete är tillåtet
  • Fiskeredskapet får ej ha mer än 10 krokar
  • Fiskemetoden får ej kräva båt
    (trolling eller dragrodd är INTE tillåtet)

Läs mer om fiske i Uppsala län i Fiskeguiden på länsstyrelsens webbplats.
Webb: www.lansstyrelsen.se/uppsala

Knivsta erbjuder fantastiska möjligheter till fiske året runt!

Knivsta Sportfiskeklubb

Knivsta Sportfiskeklubb är en fiskeklubb för fiskeintresserade personer framför allt i Knivsta och vi jobbar för att öka intresset för fiske framför allt bland ungdomar.

Du kan få tips, tankar och idéer om fiske.

Medlemskapet kostar 50 kr om året och 20 kr för ungdomar (under 20 år) enklast skickas pengarna via swish 0707813419 och skriv ert namn och mejladress i meddelande.

Kontakta Joel Nejdling för mer information på tel. 070-781 34 19

Ekoln

Ekoln, Mälaren

Valloxen

Valloxen, Knivsta