Särstabadet

Valloxvägen 27, Knivsta

Central badplats i Knivsta, trevligt beläget i en slänt ned mot sjön. Särstabadet är en stor och öppen badplats.

Learn More

Upcoming Events

Datum

Titel

Till nuvarande månad

Inga evenemang